24

Laboratuvarlardan Sorumlu Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlileri

Laboratuvar Adı
Oda No
Enstitü Adına Laboratuvardan
Sorumlu Öğretim Üyesi
Sorumlu Araştırma Görevlisi
1. İnci Akü Yeni Teknolojiler Araştırma Lab.
224 Prof.Dr. Altuğ Şişman
End.Des.Araş.Gör. Can Aksakal
End.Des.Araş.Gör. Murat Ferhat Doğdu
2. Yeni Enerji Teknolojileri Lab.
223 Prof.Dr. Altuğ Şişman
Doç. Dr. Fatih Öztürk
Araş.Gör. Sevan Karabetoğlu
Araş. Gör. Alhun Aydın
3. Isıl Test ve Termoelektrik Teknolojiler Lab.
215
Prof.Dr. Altuğ Şişman
Doç. Dr. Fatih Öztürk

Araş. Gör. Dr. Gülru Babaç
End.Des. Araş.Gör. Murat Ferhat Doğdu
4. Yenilenebilir Enerji Veri Analizi ve
İşaret İşleme Lab.
224-A Yrd.Doç.Dr. Burak Barutçu Araş. Gör. Alhun Aydın
5. Kriyojenik Teknolojiler Lab.
224-B Prof.Dr. Altuğ Şişman Araş.Gör. Ahmet Gültekin
6. Malzeme Üretim ve Hazırlama Lab. 225 Prof.Dr. Nilgün Yavuz
Prof. Dr. Üner Çolak
Prof. Dr. Sema Erentürk
Doç. Dr. Elif Arıcı Bogner
Araş.Gör. Neslihan Yuca
Araş. Gör. Osman Ürper
7. Akü Teknolojileri Test ve Araştırma Lab.
104-B Prof.Dr. Altuğ Şişman End.Des. Araş.Gör. Kerem Turhan
8. Toprak Kaynaklı Isı Pompaları Test
ve Araştırma Lab.
127 Prof.Dr. Altuğ Şişman End.Des. Araş.Gör. Dr. Murat Aydın
Araş. Gör. Ahmet Gültekin
9. Enerji Verimliliği ve Aydınlatma Tekniği Lab.
110-A Prof.Dr. Sermin Onaygil
Araş.Gör.Dr. Emre Erkin
End.Des. Araş.Gör. Berker Yurtseven
10. Fotometri ve Radyometri Lab.
111 Prof.Dr. Sermin Onaygil Araş.Gör.Dr. Emre Erkin
End.Des. Araş.Gör. Berker Yurtseven
11. Radyasyon Uygulamaları Lab.-B
211 Prof. Dr. A. Filiz Baytaş
Y. Kimyager Zeyneb Camtakan
12. Radyografi Lab.
115
Prof. Dr. İskender A. Reyhancan

Y. Kimyager Zeyneb Camtakan
Fizik Y. Müh. M. Sahip Kızıltaş
13. Radyasyon Uygulamaları Lab.-A
210 Prof. Dr. A. Filiz Baytaş
Y. Kimyager Zeyneb Camtakan
14. Düşük Seviyeli Radyoaktivite Ölçümleri
(DSROL) Lab.
108
Prof. Dr. İskender A. Reyhancan


Fizik Y. Müh. M. Sahip Kızıltaş
16. Nötron Aktivasyon Analizi (NAA) Lab. 114
Prof.Dr. Sema Erentürk
Prof. Dr. İskender Reyhancan
Y. Kimyager Zeyneb Camtakan
Fizik Y. Müh. M. Sahip Kızıltaş

Son güncelleme: 15.10.2016