24

Malzeme Üretim ve Hazırlama Laboratuvarı - C

Malzeme Üretim ve Hazırlama Laboratuarında (C), radyoaktif ve kimyasal atık yönetiminde kullanılacak nano ve mezo boyutta iyon değiştirici ve adsorbanların sentezi, modifikasyonu ve impregnasyonu yapılarak simülasyonları, radyoaktif atık yönetimi için katılaştırma materyallerinin üretilmesi ve simülasyonu, çevresel örneklerde ekolojik risk potansiyellerinin tayini için ön kimyasal hazırlama prosedürleri yapılmaktadır.

 

Çalışmalar

 • Ayırma yöntemleri (solvent ekstraksiyon, çöktürme, iyon değiştirme, impregnasyon, sorpsiyon vb.) kullanılarak elementlerin saflaştırılması, konsantre edilmesi ve geri kazanılması,
 • Atık yönetiminde kullanılacak nano ve mezo boyutta sorbentler ve kompozit mezo ve nano sorbentlerin sentezi ve simülasyon çalışmalarının yapılması,
 • Adsorpsiyon proseslerinde elementlerin sorpsiyon davranışları, termodinamik özellikleri ve kinetiğinin incelenmesi,
 • Atık yönetimi için katılaştırma materyallerinin sentezi ve simülasyon çalışmalarının yapılması,
 • Çok fonksiyonlu radyasyon zırh malzemelerinin sentezi ve test edilmesi,
 • Karasal ve sucul çevresel örneklerde ağır metal tayini ve ekolojik risk potansiyellerinin saptanması,
 • Toprak erozyonu ve sedimentasyon süreçleri çalışmaları

Laboratuvar Donanımları

 • Çeker ocak
 • Elek takımı
 • Etüv
 • Hidrolik pres
 • Isıtıcı tabla
 • Manyetik karıştırıcı
 • Mekanik karıştırıcı
 • Öğütücü değirmen
 • pH/Eh ölçüm cihazı
 • Santrifüj cihazı
 • Su destilasyon cihazı
 • Tartı
 • Vakum pompası
 • Yüksek sıcaklık fırını
malzc1

malzc2