24

Belgeler

DOKÜMANLAR - dilekçe, form, kılavuz, yönetmelik, esaslar, yönergeler......

Yüksek Lisans İçin Gerekli Belgeler

YL Seminer Dersi Tutanağı
YL Tezi Tez Sunuş Formu
YL Tezi Tez Sunuş Formu Düzeltilmiş
YL Tez Savunma Sınav Tutanağı
YL Tez Savunma Sınav Tutanağı Red Kabul 
YL Mavi Tez Sunuş Formu

 

Doktora İçin Gerekli Belgeler

Dr yeterlik sinavina girme talebi
Dr Yeterlik Sınavı 1.Yazılı Sınav Tutanağı
Dr Yeterlik Sınavı 2.Yazılı Sınav Soruları
Dr Yeterlik Sınavı Sözlü Sınav Soruları
Dr Yeterlik Sınavı 1.Yazılı Sınav Tutanağı
Dr Yeterlik Sınavı 2.Yazılı Sınav Tutanağı
Dr Yeterlik Sınavı Sözlü Sınav Tutanağı
Dr Yeterlik Sınavı Sonuç Raporu
Dr Tezi Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
Dr Tez önerisi veya çalışma raporlarının Enstitüye sunulması
Dr Tez Önerisi Savunma Raporu
Dr Tezi Çalışma Raporu (Tek Danışmanlı)
Dr Tezi Çalışma Raporu (Çift Danışmanlı)
Dr Tezi Tez Sunuş Formu
Dr Tezi Tez Sunuş Formu_Düzeltilmiş
Dr Tezi Jüri Değerlendirme Formu
Dr Tezi Sınav Tutanağı
Dr Tezi Sınav Tutanağı Düzeltilmiş
Dr Tezi Siyah Kapak Tez Sunuş Formu
Dr Öğrenci Bilgi Formu
Dr Tezi ve Dr Tez Sınavı Jüri Ortak Raporu
Dr Tezi Karton Cilt Şekilsel Tez İnceleme Formu

Genel Form ve Dilekçeler

Tez Yazım Kılavuzu
Askere Giden Öğrencinin İzinli Sayılma Talebi Dilekçesi
Genel Yazışmalar İçin Örnek Dilekçe
Ders Kayıt Formu
Özel Öğrenci Ders Talep Formu
Lisansüstü Danışman Bildirim Formu
Danışman Değiştirme
İkinci Danışman Seçme/Atama
Ek Süre Talep Formu
İzin Bildirim Formu

Öğretim Üyeleri ve Personel için Formlar

Not Düzeltme Formu
Yeni Ders Öneri Formu
İzin Formu

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Formları

BAP Hazırlama Esasları
BAP Formları

ERASMUS - TIME Network

Time-Network Çift Diploma Yüksek Lisans Programı Esasları
Time-Network Tanıtım Sunumu
Erasmus ECTS ve Learning Agreement
Öğrenci Pasaportu Başvuru Formu

Bilgi Edinme

Gerçek Kişiler için Form
Tüzel Kişiler için Form

 Son güncelleme: 08.03.2014

 

 

İlgili Sayfalar

 
Yüksek Lisans
Doktora
Genel Formlar