24

Doktora

Doktora İçin Gerekli Belgeler

Doktora Tezinin Makaleden Yapılması Hakkında

EE17 - Dr Yeterlik Sınavına Girme Talebiniz İçin Dilekçe
EE31 - Dr Yeterlik Sınavı 1.Yazılı Sınav Soruları
EE32 - Dr Yeterlik Sınavı 1.Yazılı Sınav Tutanağı
EE33 - Dr Yeterlik Sınavı 2.Yazılı Sınav Soruları
EE34 - Dr Yeterlik Sınavı 2.Yazılı Sınav Tutanağı
EE35 - Dr Yeterlik Sınavı Sözlü Sınav Soruları
EE36 - Dr Yeterlik Sınavı Sözlü Sınav Tutanağı
EE37 - Dr Yeterlik Sınavı Sonuç Raporu

EE18 - Dr Tez Öneri Formatı
EE18E - PhD Thesis Proposal Template
EE19 - Tez Öneri/Çalışma Raporu Dilekçe
EE38 - Dr Tez Öneri Savunma Tutanak (Tek Danışman)
EE38a - Dr Tez Öneri Savunma Tutanak (Eş Danışman)
EE20 - Dr Tez İlerleme Raporu Formatı
EE20E - PhD Thesis Progress Report Template
EE39 - Dr Tez Çalışma Tutanak (Tek Danışman)
EE39a - Dr Tez Çalışma Tutanak (Eş Danışman)

EE29 - Doktora Sınav Jüri Öneri Formu (Tek Danışman)
EE29a - Doktora Sınav Jüri Öneri Formu (Eş Danışman)
EE22 - Dr Tez Sunuş Formu
EE23 - Dr Tezi Tez Sunuş Formu_Düzeltilmiş
EE21 - Doktora Tezi Jüri Teslim Tutanağı
EE40 - ​Dr Tezi Jüri Değerlendirme Formu
EE40E - PhD Thesis Evaluation Form
EE41 - Dr Tez Sınav Tutanağı ve Tez Jüri Ortak Raporu
EE42 - Dr Düzeltilmiş Tez Sınav Tutanağı ve Tez Jüri Ortak Raporu
EE26 - Dr Tezi Siyah Kapak Tez Sunuş Formu

EE24 - Dr Öğrenci Bilgi Formu

EE25 - Dr Mezuniyet Anketi


 

Güncelleme: 24.09.2019