24

Material Production and Preparation laboratory

Yapılan Çalışmalar

Malzeme_uretim_1

Karbon nanotüp

 • Karbon nanotüp üretiminde değişik parametrelerin incelenmesi, farklı saflaştırma işlemleri ve elde edilen ürünlerin karakterizasyonu
 • Karbon nanotüplerden kompozit malzemelerin üretilmesi ve özelliklerinin (elektriksel, mekanik, termal ve optik) belirlenmesi
 • Karbon nanotüplerin ve kompozitlerin hidrojen depolama kapasitelerinin belirlenmesi
Malzeme_uretim_2

Aktif karbon

 • Farklı hammadelerden değişik yöntemlerle aktif karbonların hazırlanması
 • Aktif karbon modifikasyonları ve baca gazı desülfürizasyonu ile CO2 adsorpsiyonunda kullanılması
 • Nükleer uygulamalarda radyoizotop dekontaminasyonu için aktif karbon ve karbon nanotüplerin kullanılması

Biyokütle

 • Malzeme_uretim_3Çeşitli biyokütle numunelerinin (zeytin çekirdeği, fındık kabuğu, mısır ve şekerpancarıküspesi vb) karbonizasyon ve gazlaşma davranımlarının incelenmesi

Araştırma Olanakları ve Ekipmanlar

 • Termal Analiz Cihazı (TGA/DTA/DSC)
 • Sıcaklık Kontrollu Yatay ve Dikey Fırın, Quartz reaktör
 • Vakum Etüvü ve Vakum Pompası
 • Ultrasonik Homojenizatör
 • Kırma-Öğütme Sistemi
 • Kül Fırını
 • Sıcaklık Kontrollu ve Çalkalamalı Su Banyosu
 • Mikro terazi, Etüv, Santrifüj, Isıtıcı ve Manyetik karıştırıcı vs.


Son güncelleme: 20.03.2014