24
imkanlar
21
Şub 2017
Doktora Tezlerinin Bilimsel Makalelerden Hazırlanması Hakkında

İTÜ Senatosu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuş olan "Doktora Tezlerinin Bilimsel Makalelerden Hazırlanmasına İlişkin Yönerge"'nin uygulanması hakkında Enerji Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı Örneği için tıklayınız.