24
imkanlar
26
Kas 2020
Yüksek Lisans Tez Teslimleri Hakkında

Yüksek lisans öğreniminde azami süre 6 yarıyıldır ve tez 6'ıncı yarıyıl sonuna kadar istenilen herhangi bir tarihte teslim edilebilir. Bu durumda azami süresini 2020-21 Güz yarıyılı sonu itibariyle dolduracak olan bir yüksek lisans öğrencisinin en geç akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonuna kadar (22 Ocak 2021) tezini teslim etmiş olması gerekir. Bu süreç diğer yarıyıllarda da belirtildiği şekilde yürütülecektir.

Notlar:
1) Yüksek lisans tezinin tesliminden sonra savunma sınavının bir ay içerisinde yapılması ve başarılı bulunan tez için "mavi cilt teslim" işleminin sınavı takiben bir ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.

2) Yüksek lisans öğreniminden sonraki yarıyıldan itibaren Üniversitemizde doktora öğrenimine devam etmeyi hedefleyen öğrencilerimiz için, tezin savunma ve mavi cilt teslim süreçlerinin de göz önünde bulundurularak teslim edilmesi tavsiye olunmaktadır. 2020-21 Bahar yarıyılı için Doktora öğrenimine hak kazanan adayların kesin kayıtları 25-26 Şubat 2021 olarak belirlenmiş olup, kayıt işlemi için YL mezuniyetinin belgelendirilmesi gerekmektedir.