24

Ebru ACUNER


0_12644

Ebru ACUNER
Çevre Yüksek Mühendisi

İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü

Tel: +90 (212) 285 3879
Fax:+90 (212) 285 3884
e-posta:acuner@itu.edu.tr
web sayfası

 

 

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

Eğitim

· Doktora, 2012/2013 : Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi

· Yüksek Lisans, 2001 : Çevre Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

· Lisans, 1999 : Çevre Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mesleki deneyimler

· 2010-2012: Ziyaretçi Eğitmen, Köln Üniversitesi, Almanya

· 2010-2011: Ziyaretçi Araştırmacı, Wuppertal Enstitüsü, Almanya

· 2006- : Mühendis, Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi

· 2003-2006: Mühendis, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (Eski Elektrik İşleriEtüt İdaresi Genel Müdürlüğü), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

· 1999-2003: Araştırma Görevlisi, Çevre Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Dersler

Dersin Verildiği Program adı: : “ENREM - Environment and Resources Management”, “TERMA - Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics” Uluslararası Yüksek Lisans Programları, Köln Üniversitesi

2011-2012 Bahar

.Energy Resources and Systems

2011-2012 Güz

. Energy Environment and Efficiency

2010-2011 Bahar

. Energy Resources and Systems

2010-2011 Güz

. Energy Environment and Efficiency


Bilimsel araştırma alanları

· Sanayi ve binalarda enerji planlaması ve yönetimi

· Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji politika ve stratejileri

· Enerji-çevre senaryo alternatifleri ve ileriye dönük tahminler

· Karbon yönetimi/ ayakizi


Meslek odaları, dernekler, akademiler, vb. kurum üyelikleri

· Çevre Mühendisleri Odası

· Enerji Ekonomisi Derneği


Destek olduğu tamamlanmış lisansüstü tezler

Yüksek Lisans Tezleri

. “Determination of Minimum Energy Efficiency Potential in Turkish Textile Sector” (O. Kürşat Kabakçı, December 2010), supervised by Prof. Dr. Sermin Onaygil

Araştırma Projeleri

1.Proje Başlığı : Data Collection Survey on Efficient Energy Management of the Public Building in Turkey

Destekleyen : JICA – Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı

Dönemi : Temmuz 2012 – Ocak 2013

Görevi : İdari Asistan

2.Proje Başlığı : EUbuild EE: Financing Energy Efficiency in Buildings

Destekleyen : AB – Avrupa Birliği – Sektörel İşbirliği Projesi İMSAD ile birlikte

Dönemi : Ekim 2011- Aralık 2012

Görevi : Araştırmacı - Danışman

3.Proje Başlığı : Project on “Study on Energy Efficiency (EE) Potentials in Turkey in the sectors: Shopping Malls and Tourism

Destekleyen : AB – Avrupa Birliği / Berlin Enerji Ajansı ile birlikte

Dönemi : Eylül 2011 – Mayıs 2012

Görevi : Araştırmacı

4.Proje Başlığı : Comparative Evaluation of Energy Efficiency and Renewable Energy Strategies by Energy-Economy-Environment Modeling for Turkey and Germany

Destekleyen : HBSD – Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

Dönemi : Şubat 2011 – Ocak 2012

Görevi : Araştırmacı

 

5.Proje Başlığı : Power Sector Decarbonisation: Metastudy

Destekleyen : SEFEP - Smart Energy for Europe Platform / Wuppertal Enstitüsü ile birlikte

Dönemi : 2011-2012

Görevi : Araştırmacı

6.Proje Başlığı : Improvement of Energy Efficiency in Turkey

Destekleyen : AB – Avrupa Birliği – Eşleştirme Projesi

Dönemi : 2005-2007

Görevi : Araştırmacı – Teknik Danışman

7.Proje Başlığı : Improvement of Energy Efficiency in Turkish Industry Sector

Destekleyen : JICA - Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı

Dönemi : 2003-2005

Görevi : Araştırmacı

 

Lisansüstü Tez Projeleri

Proje ismi: Türkiye’de Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Stratejilerinin Enerji-Ekonomi-Çevre Modellemesi ile Değerlendirilmesi

Destekleyen kuruluş: İTÜ Bilimsel Araştırma Fonu

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2009 - 2012

Görevi: Araştırıcı

Yürütücü: Prof. Dr. Sermin Onaygil

Danışmanlıklar

2011-2012, IMSAD – İnşaat Malzemecileri Derneği, Binalarda enerji verimliliği ve finansmanı

Diğer Aktiviteler

· Summer School on “Sustainable Energy Management and Scenario Modelling”, July 2011 with Wuppertal Institute, Organizasyon Komitesi.

· “Enerji Verimliliği Bilinçlendirme Eğitimi”, September 2011 – March 2012 , Türk Telekom

. “Enerji ve Çevre”,

. “Enerji Verimliliği Projelerinin Ekonomik Değerlendirilmesi”,

. “Enerji Verimliliğinde Modelleme Çalışmaları”,

. “Atık Yönetimi” ve “Karbon Ayakizi”

. “Enerji Verimliliği: Yasal Düzenlemeler ve Teknolojiler”, 2011, BMI – Business Management Institute Sertifika Programı

. “Enerji Verimliliğinde Modelleme Çalışmaları”.

. “Karbon Ayakizi”

· Endüstride Enerji Yönetimi Eğiti - 2010 - 2011, Siemens Türkiye Sertifika Programı.

. “Üretim-Enerji Tüketim Analizleri and Endüstri Alt Sektörlerinde Özgül Enerji Tüketimlerinin Hesaplanması ”,

. “Enerji ve Çevre”,

. “Enerji Verimliliği Projelerinin Ekonomik Değerlendirilmesi”.

· “Enerjide İTÜ Görüşü Raporu”,Nisan, 2007,

· İTÜ Enerji Kongresi ve Sergisi – ENKÜS 2006 ve 2007, Enerjide Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği, Organizasyon Komitesi.

Uluslararası makaleler

. Acuner, E., Dilek, F.B., (2004), “Treatment of Tectilon Yellow 2G by Chlorella vulgaris”, Process Biochemistry, January 2004, Vol. 39, Issue 5, pp. 623-631.


Uluslararası Yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı: 26 (kaynak: Web of Science, 15 Kasım 2012 tarihi itibarıyla)


Uluslararası bildiriler

Tam metinli

1. Acuner E., Onaygil S., (2012), “How to Develop a Sustainable Financing Markets for the Promotion of Energy Efficiency in Building Sector Towards Low Carbon Society? Case of Turkey”, IEECB12, 18-19 April 2012, Frankfurt, Germany.

2. Lechtenböhmer S., Gröne M.C., Acuner E., Samadi S., (2010), "Review of Long Term Visions and Strategies for a Sustainable Germany", German Country Brief to the LCS-R Network Second Annual Conference, 20-21 September 2010, Berlin, Germany.

3. Acuner E., Erkin E., Onaygil S., (2010), “Legislative Framework of Building Sector Energy Efficiency in Turkey”, IEECB10, 13-14 April 2010, Frankfurt, Germany.

4. Onaygil S., Güler Ö., Erkin E., Acuner E., (2010) “Saving Potentials in Energy Consumption of Lighting Systems: Examples from Turkey within the Framework of Energy Efficiency Studies”, CIE Conference on Lighting Quality and Energy Efficiency, 14-17 March 2010, Vienna, Austria

5. Acuner, E., Erkin, E., Onaygil, S., (2009) “Lighting at hotels in Antalya: Is it efficient enough?”, LUX Europa 2009, Turkish National Committee of Illumination, 9-11 September 2009, Istanbul, Turkey, pp. 675-683

6.Acuner, E., Dilek, F.B., (2002), “Algal Treatment of Textile Dye-house Wastewater by Algae”, WEFTEC 2002, 28 September- 2 October 2002, Illinois, USA.

7.Acuner, E., Dilek, F.B., (2003), “Treatment of Dye Mixtures by Chlorella vulgaris”, National Environmental Pollution Protection Symposium, 28-30 October 2003, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Özet

1. Acuner E., Samadi S., Durand A., Onaygil S., Lechtenböhmer S., “Evaluation of energy efficiency and renewable energy strategies for Turkey: Model based scenario analysis”, PROMITHEAS 2011, Energy Policy and Development Centre (KEPA), National and Kapodistrian University of Athens, 13-14 October 2011, Athens, Greece.

2.Onaygil, S., Acuner, E., Akdag, S. A., (2008), "Energy Efficiency in Turkey: Past, Present and Future", 31st IAEE International Conference on Bridging Energy Supply and Demand: Logistics, Competition and Environment, 18-20 June 2008, Istanbul, Turkey.


Ulusal bildiriler

Tam metinli

1. E. Acuner, S. Onaygil, “Türkiye Enerji ve Çevre Politikalarında Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Stratejilerinin Yeri”, 2. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu, 13-14 Ocak 2011, Istanbul.

2. K. Kabakci, S. Onaygil, E. Acuner, “Tekstil Sanayi Sektöründe Enerji Tasarruf Potansiyelinin Belirlenmesi”, 2. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu, 13-14 Ocak 2011, Istanbul.

3. E. Acuner, S. Onaygil, “Dünyadaki Uygulamalar Çerçevesinde Enerji Modellerinin Değerlendirilmesi”, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, İzmir, 21-23 Ekim 2009

4. E. Acuner, E. Erkin, S. Onaygil,“ Bina Sektöründe Enerji Verimliliği ile ilgili Yasal Düzenlemeler: Binalarımızı neler bekliyor?”, EVK2009 Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, 21-22 Mayıs, 2009

5. S. Onaygil, E.Acuner, “Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinin Finansman Yöntemleri ve Türkiye için Öneriler”, 1. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu, İstanbul, 15-16 Ocak 2009

6. M. Bulgan, E. Acuner, S. Onaygil, E. Erkin, “Yaz Saati Uygulamasının Türkiye’de Konutlarda Aydınlatma Amaçlı Enerji Tüketimine Etkisi”, VII. Ulusal Aydınlatma Kongresi, s. 29-39, Ankara, 27-28 Kasım 2008

7. S. Onaygil, E. Erkin, E. Acuner, S.A. Akdağ, “Binalarda Enerji Verimliliği ile ilgili Avrupa Birliği Direktifleri ve Örnek Uygulamalar Çerçevesinde Türkiye”, s. 293-310, TMMOB Türkiye VI. Enerji Sempozyumu, Ankara, 22-24 Ekim 2007

8. S. Onaygil, E. Acuner, “Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketler – Dünyadaki Mevcut Duruma Genel Bir Bakış”, s. 41-54, .Enerji Verimliliği Kongresi, Kocaeli, 1-2 Haziran, 2007

9. S. Onaygil, E. Acuner, E.Erkin,“Enerji Verimliliği Kanunu’nun Dünya Genelindeki Yasal Düzenlemelerle Karşılaştırılması”, s. 82-88, EVK2007 Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, 17-18 Mayıs, 2007

10. S. Onaygil, E. Acuner, E.Erkin,“Bina Sektörü Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler”, s. 301-306, EVK2007 Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, 17-18 Mayıs, 2007

11. S. Onaygil, E. Acuner, “Enerji Verimliliğinde Yeni Bir Sektör: EVD Şirketleri”, s. 177-188, 26.Enerji Verimliliği Haftası Konferansı, Ankara, 11-14 Nisan, 2007

12. S. Onaygil, E. Acuner, E. Erkin. “Bina Sektöründe Enerji Verimliliği İle İlgiliYasal Düzenlemeler ve Uygulamalar”, s.137-146, 26.Enerji Verimliliği Haftası Konferansı, Ankara, 11-14 Nisan, 2007

Kitap veya kitap içinde bölüm

1. Acuner E., “EUbuild EE Project Guidebook”, November 2012, ISBN: 978-605-63492-0-1, IMSAD Publication, Istanbul, Turkey.

2. Acuner E., Onaygil S., “Rehber Kitap: Türkiye için Yol Haritası”, Kasım 2012, ISBN: 978-605-63492-1-8, IMSAD Yayını EUbuild EE projesi, Istanbul.


Basılmış raporlar

1. Acuner E., “Country Report of Turkey”, under the framework of EUbuild EE project, October 2012, IMSAD, Istanbul, Turkey (can be downloaded from http://eubuild.com/eng/?page_id=782)

2. Piller S., Raup T., Onaygil S., Acuner E., “Study on Energy Efficiency (EE) Potentials in Turkey in the Sectors: Shopping Malls and Tourism”, Berlin Energy Agency, 21 May 2012, Berlin-Germany.

3. Acuner E., Arnold H., Cludius J., Fischedick M., Förster H., Friege J., Healy S., Loreck C., Matthes C. F., Prantner M., Samadi S., Venjakob J., “Quantitative analysis of existing EU-wide studies”, Under the framework of Power Sector Decarbonisation: Metastudy, Wuppertal Institut, Öko-Istitut, 18.01.2012, Berlin, Wuppertal – Germany.