24

Adem Tekin   

Adem TEKİN
Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi - Bilişim Enstitüsü

Tel:  +90 (212) 285 6952
e-posta: adem.tekin@be.itu.edu.tr
web sayfası

 

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

 

Eğitim

·    Doktora, 2004 : Fiziksel Kimya Enstitüsü, Kiel Üniversitesi (Almanya)

·    Yüksek Lisans, 2001 : Kimya Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

·    Lisans, 1999 : Kimya Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

Mesleki deneyimler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·    2010-        : Yrd. Doç. Dr., Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi

·    2008-2010: Postdoc, Fizik Bölümü, Danimarka Teknik Üniversitesi

·    2005-2007: Postdoc, Teorik Organik Kimya Bölümü, Duisburg-Essen Üniversitesi (Almanya)

·    2002-2004: Araştırma görevlisi, Fiziksel Kimya Enstitüsü, Kiel Üniversitesi (Almanya)

·    2001-2002: Araştırma görevlisi, Teorik Kimya Enstitüsü, Stuttgart Üniversitesi (Almanya)

İdari görevler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·    2010-       : Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (2007-2013), Bilişim Enstitüsü Koordinatörü

Dersler (son 10 yılda, yeniden eskiye tarih sırasında)

Dersin Verildiği Program adı: “Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik (Bilişim Enstitüsü)” Lisanüstü Programı

2012-2013 Güz

·    Temel Bilişim Yazılımları,

·    Chemoinformatics,

2011-2012 Bahar

·    Temel Bilişim Yazılımları,

·    Computational Design of Energy Materials,

·    Bilimsel Hesaplama II,

2011-2012 Güz

·    Temel Bilişim Yazılımları,

·    Chemoinformatics,

2010-2011 Bahar

·    Temel Bilişim Yazılımları,

·    Computational Design of Energy Materials,

2010-2011 Güz

·    Temel Bilişim Yazılımları,

·    Chemoinformatics,

2009-2010 Bahar

·    Temel Bilişim Yazılımları

Bilimsel araştırma alanları (en fazla 5 adet)

·    Hesaplamalı Enerji Malzemeleri Tasarımı

·    Hidrojen Depolama

·    Biyodizel Üretimi için Katalizör Tasarımı

·    Küresel Eniyileme (Global Optimization)

·    Kuvvet Alanı (Force Field) Geliştirme

Uluslararası dergi hakemlikleri (alfabetik sırada)

·    Physica B: Condensed Matter

Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış lisansüstü tezler (yeniden eskiye tarih sırasında)

Yüksek Lisans Tezleri

·    Hydrogen Adsorption on Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes: A DFT Study, (Süha Erhan Ünal, Enerji Enstitüsü 2012)

·    Sepiyolit kiline kuvaterner amin sürfaktanlarının adsorbsiyonun deneysel ve teorik olarak incelenmesi, (Deniz Karataş, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)

Araştırma Projeleri

Proje ismi: DNA Bazlarında Moleküller Arası Etkileşimler

Destekleyen kuruluş: TUBİTAK

Destek Miktarı: 89.000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2011-2013

Görevi: Yürütücü

Uluslararası makaleler

1.    M. Boning, B. Stuhlmann, G. Engler, M. Busker, T. Haber, A Tekin, G. Jansen, K. Kleinermanns, Towards a spectroscopical and theoretical identification of the isolated building-blocks of the benzene-acetylene cocrystal, ChemPhysChem, In Press (2012).

2.    R. Caputo, A. Tekin, Lithium dihydroborate. First-principles structure prediction of LiBH2, Inorg. Chem., 51, 9757, (2012).

3.    B. Sutay, A. Tekin, M. Yurtsever, Intermolecular interactions in nitrogen containing aramatic systems, Theor. Chem. Acc., 131, 1120, (2012).

4.    C. Leforestier, A. Tekin, G. Jansen, M. Herman, First principles potential for the acetylene dimer and refinement by fitting to experiments, J. Chem. Phys., 135, 234306, (2011).

5.    A. J. Churchard et. al, A multifaceted approach to hydrogen storage, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 16955, (2011).

6.    A. D. Boese, H. Forbert, M. Masia, A. Tekin, D. Marx, G. Jansen, Constructing simple yet accurate potentials for descibing the solvation of HCl/Water clusters in bulk Helium and Nanodroplets, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 14550, (2011).

7.    R.Caputo, A. Tekin, Ab-initio crystal structure prediction. A case study: NaBH4, J. Solid State Chem., 184, 1622, (2011).

8.    A. Tekin, R. Caputo, A. Züttel, First-principles determination of the ground-state structure of LiBH4, Phys. Rev. Lett., 104, 215501, (2010).

9.    A. Tekin, J. S. Hummelshøj, H. S. Jacobsen, D. Sveinbjörnsson, D. Blanchard, J. K. Nørskov, T. Vegge, Ammonia dynamics in magnesium ammine from DFT and neutron scattering, Energy Environ. Sci., 3, 448, (2010).

10.  R. Caputo, A. Tekin, W. Sikora, A. Züttel, First-principles determination of the ground-state structure of Mg(BH4)2, Chem. Phys. Lett., 480, 203, (2009).

11.  J. S. Hummelshoj et al., Density functional theory based screening of ternary alkali-transition metal borohydrides: A computational material design project, J. Chem. Phys., 131, 014101, (2009).

12.  E. Sanchez, A. Mardyukov, A. Tekin, R. Crespo-Otero, L. A. Montero, W. Sander, G. Jansen, Ab initio and matrix isolation study of the acetylene - furan dimer, Chem. Phys., 343, 168, (2008).

13.  A. Tekin, G. Jansen, How accurate is the density functional theory combined with symmetry-adapted perturbation theory approach for CH-π and π-π interactions? A comparison to supermolecular calculations for the acetylene-benzene dimer, Phys. Chem. Chem. Phys., 9, 1680, (2007).

14.  A. Tekin, B. Hartke, Global geometry optimization of silicon clusters employing empirical potentials, density functionals, and ab initio calculations, J. Theo. Comp. Chem., 9, 1680, (2007).

15.  A. Tekin, B. Hartke, Global geometry optimization of small silicon clusters with empirical potentials and at the DFT level, Phys. Chem. Chem. Phys., 6, 503, (2004).

16.  A. Tekin, M. Yurtsever, Y. Yağcı, Structural effects in the addition-fragmentation reaction of allylic onium salts, Macromol. Theo. Simul., 11, 766, (2002).

17.  A. Tekin, M. Yurtsever, Molecular dynamics simulation of phase transitions in binary LJ clusters, Turk. J. Chem., 26, 627, (2002).

16.  Uluslararası Yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı: 169 (kaynak: Web of Science, 11/11/2012 tarihi itibarıyla)

Uluslararası bildiriler

Tam metinli

1.   D. Karataş, M. S. Çelik, A. Tekin, A theoretical and experimental study on adsorption of quaternary amines onto sepiolite, XIII. International Mineral Processing Symposium, 10-12 Ekim, 2012, Bodrum, (Türkiye ). (Sözlü sunum)

2.   T. Vegge, J. S. Hummelshoj, D. Landis, J. Voss,  A. Tekin, Computational design of ternary metal borohydrides and metal ammines, 2009 Fall Meeting of American Chemical Society, Ağustos, 2009, Washington DC, (ABD). (ACS, Division of Fuel Chemistry, 54 (2), 885, (2009)) (Sözlü sunum)

3.   T. Vegge, J. S. Hummelshoj, D. Landis, J. Voss,  A. Tekin, Computational design of ternary metal borohydrides and metal ammines, Gordon Research Conference: Hydrogen-Metal Systems, Temmuz, 2009, Barga, (İtalya). (Abstract of Papers, 238th ACS National Meeting, Fuel-223, (2009)) (Sözlü sunum)

Özet

1.   A. Kupczak, W. Sikora, R. Caputo, A. Tekin, Ab-initio crystal structure prediction by combining symmetry analysis representations and total energy calculations. A case study Mg(BH4)2, International Symposium on Metal-Hydrogen Systems, 21-26 Ekim, 2012, Kyoto, (Japonya). (Poster)

2.   A. Manukyan, A. Tekin, Potential energy surface of cytosine dimer, X Girona Seminar on Theoretical and Computational Chemistry for the Modelling of Biological Systems, 2-5 Temmuz, 2012, Girona, (İspanya). (Sözlü sunum)

3.   R. Caputo, A. Tekin, Ab-initio crystal structure prediction: M(BHx), Swiss Society of Crystallography, 21-22 Haziran, 2012, ETH Zurich, (İsviçre). (Poster)

4.   A. Şenyer, A. Tekin, N. Karatepe, Adsorption properties of hydrogen on metal decorated carbon nanotubes, Global Conference on Global Warming, 8-12 Temmuz, 2012, İstanbul, (Türkiye). (Sözlü sunum)

5.   W. Sikora, R. Caputo, A. Tekin, A. Kuna, A. Kupczak, Symmetry relations and phase stability of magnesium borohydride Mg(BH4)2, International Union of Crystallography 2011, 22-30 Ağustos, 2011, Madrid, (İspanya). (Poster)

6.   A. Tekin, Crystal structure predictions for hydrogen storage matrials & ammonia dynamics in magnesium ammine, Nano and Surface Science Approaches to Production and Storage of Hydrogen, 14-19 Kasım, 2010, Noordwijkerhout, (Hollanda). (Sözlü sunum)

7.   A. Tekin, Crystal structure predictions for hydrogen storage materials, ammonia dynamizs in magnesium ammine and catalytic ammonia decomposition, University of Duisburg-Essen, Ekim, 2009, Essen, (Almanya). (Sözlü sunum)

8.   A. Tekin, Global optimizations applied to clusters and hydrogen stprage materials, University of Iceland, Mart, 2009, Reykjavik, (İzlanda). (Sözlü sunum)

9.   A. Tekin, T. Vegge, J. K. Norskov, Diffusion pathways of NH3 in Mg(NH3)xCl2 from DFT calculations, 3. Symposium Hydrogen & Energy, 25-30 Ocak, 2009, Braunwald, (İsviçre). (Sözlü sunum)

10. A. Tekin, T. Vegge, J. K. Norskov, Diffusion pathways of NH3 in Mg(NH3)xCl2 from DFT calculations, Technical University of Denmark - NanoDay, Aralık, 2008, Lyngby, (Danimarka). (Poster)

11. A. Tekin, Euroscience Open Forum, Temmuz, 2008, Barcelona, (İspanya).

12. A. Tekin, T. Vegge, J. K. Norskov, Indirect hydrogen storage, European Marie Curie Conference, Temmuz, 2008, Barcelona, (İspanya). (Poster)

13. A. Tekin, J. S. Hummelshoj, J. Voss, T. Vegge, J. K. Norskov, Diffusion pathways of NH3 in Mg(NH3)xCl2 from DFT calculations, International Symposium on Metal-Hydrogen Systems, 24-28 Haziran, 2008, Reykjavik, (İzlanda). (Poster)

14. A. Tekin, T. Vegge, J. K. Norskov, Fast crystal structure predictions and rotation & diffusion pathways in Mg(NH3)xCl2, Copenhagen University - NanoDay, Nisan, 2008, Copenhagen, (Danimarka). (Poster)

15. A. Tekin, T. Vegge, J. K. Norskov, Fast crystal structure predictions and rotation & diffusion pathways in Mg(NH3)xCl2, Danish Center for Scientific Conference, Nisan, 2008, Lyngby, (Danimarka). (Poster)

16. A. Tekin, G. Jansen, CH-π and hydrogen-bonded interactions of acetylene with (hetero-) aromatic systems, 12. International Conference on the Applications of Density Functional Theory, 26-30 Ağustos, 2007, Amsterdam, (Hollanda). (Poster)

17.  A. Tekin, Fitting ab-initio potential energy surfaces, Ruhr-Universitat Bochum, Ekim, 2007, Bochum, (Almanya). (Sözlü sunum)

18.  A. Tekin, G. Jansen, Intermolecular potentials for the interaction of acetylene with (hetero-) aromatic systems, 42. Symposium for Theoretical Chemistry, 3-6 Eylül, 2006, Erkner-Berlin, (Almanya). (Poster)

19.  A. Tekin, G. Jansen, Potential energy surfaces for acetylene-furan and the interactions of helium with smaşş molecules and ions, Workshop for Forschergruppe 618, Ruhr Universitat Bochum, Şubat, 2006, Bochum, (Almanya). (Sözlü sunum)

20.  A. Tekin, G. Jansen, Intermolecular potentials for the interaction of acetylene with (hetero-) aromatic systems, Workshop for Forschergruppe 618, Ruhr Universitat Bochum, Aralık, 2006, Bochum, (Almanya). (Sözlü sunum)

21.  A. Tekin, B. Hartke, Global geometry optimization of small silicon clusters, 102. Bunsentagung, 29-31 Mayıs, 2003, Kiel, (Almanya). (Poster)

22.  A. Tekin, M. Yurtsever, The study of the effect of alkyl substitution of the geometry of oligothiophenes by quantum mechanical techniques, Interanational Symposium on the Treatment of Complex Chemical Systems: New Concepts in Theory and Experiment, 27-29 Mayıs, 1999, Darmstadt, (Almanya). (Poster)

Ulusal bildiriler

Tam metinli

Özet

1.      A. Manukyan, A. Tekin, Intermolecular interactions in cytosine dimer, 26. Ulusal Kimya Kongresi, 1-6 Ekim, 2012, Mugla, (Turkiye). (Sözlü sunum)

2.      R. Kobak, A. Tekin, Do the asymmetrically substituted phthalocyanines with bulky groups really undergo aggregation?, 26. Ulusal Kimya Kongresi, 1-6 Ekim, 2012, Mugla, (Turkiye). (Poster)

3.      A. Tekin, Computational design of metal borohydrides and metal ammines for energy storage, 15. National Liquid Phase Physics Symposium, Kasım, 2011, Piri Reis Üniversitesi, Tuzla-İstanbul, (Turkiye). (Sözlü sunum)

4.      A. Tekin, Indirect hydrogen storage in metal ammines, 7. Nanoscience and Nanotechnology Conference, 27 Haziran – 01 Temmuz, 2011, Tuzla-İstanbul, (Turkiye). (Poster)

5.      A. Şenyer, A. Tekin, N. Karatepe, Hydrogen storage in metal decorated carbon nanotubes, 7. Nanoscience and Nanotechnology Conference, 27 Haziran – 01 Temmuz, 2011, Tuzla-İstanbul, (Turkiye). (Poster)

6.      A. Tekin, Intermolecular potentials for acetylene, benzene and acetylene-benzene dimers and acetylene-benzene aggregates, IX Chemical Physics Congress, 14-16 Ekim, 2010, İzmir, (Turkiye). (Sözlü sunum)

7.      A. Tekin, Global optimizations applied to clusters and hydrogen storage materials, İzmir Institute of Technology, Mart, 2009, İzmir, (Turkiye). (Sözlü sunum)

8.      A. Tekin, Global optimizations applied to clusters and hydrogen storage materials, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mart, 2009, İstanbul, (Turkiye). (Sözlü sunum)

9.      A. Tekin, M. Yurtsever, Investigation of AFA (Addition-Fragmentation Agents) reactions by quantum mechanical techniques, 14. Ulusal Kimya Kongresi, 10-15 Eylül, 2000, Diyarbakır, (Türkiye). (Poster)