24

Z. Fatih Öztürk

Z. Fatih ozturk
Z. Fatih ÖZTÜRK

Doç.Dr., Enstitü Müdür Yardımcısı

İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı
Oda no: 214
Tel: +90 (212) 285 3898
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: ozturkzeh@itu.edu.tr
web sayfası
ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

Eğitim Durumu

·          Doktora, İTÜ Enerji Enstitüsü, 2007

·          Yüksek Lisans, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, 1997

·          Lisans, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik, 1993

Mesleki deneyimler

·          2010-       , Yrd. Doç., İTÜ Enerji Enstitüsü

·          5/2010-8/2010  JICA "Solar Power Generation Technology" Eğitim Programı, Osaka City Universitesi, Japonya

·          2008-2009, Ziyaretçi araştırmacı, Danimarka Teknik Üniversitesi, Fotonik Enstitüsü

·          2003-2009, Araştırma Görevlisi, İTÜ Enerji Enstitüsü

·          1996-2003, Araştırma görevlisi, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü

Akademik ve İdari görevler

·          2010-      , Müdür Yardımcısı, İTÜ Enerji Enstitüsü

Bilimsel araştırma alanları

·          Nano gaz transportunda kuantum ölçek etkileri

·          Güneş pilleri

·          Enerji dönüşüm teknolojileri

Uluslararası dergi hakemlikleri

·          International Journal of Thermal Sciences  (SCI A)

·          Internatinal Journal of Modern Physics B  (SCI C)

Projeler

·          Proje Başlığı : Nano Ölçekte Kuantum Yüzey Enerjisinin Gazların Termodinamik ve Transport Özelliklerine ve Hal Uzayının Geometrik Yapısına Etkisi
Destekleyen kuruluş : TÜBİTAK, kontrat no: 105T086
Süresi :  Kasım 2005/ Mayıs 2007.
Projedeki Görevi : Araştırmacı

·          Proje Başlığı : Kriyojenik Güç Üretiminde Mekanik ve Termodinamik Süreçlerin Teorik ve Deneysel Karakterizasyonu
Destekleyen kuruluş : İTÜ araştırma fonu
Süresi : Eylül 2008/ Eylül 2010.
Projedeki Görevi : Araştırmacı

·          Proje Başlığı : The Use of Cs-137 and Pb-210 Measurements for the Assessment of soil Erosion and Sedimentation in the Riva Basin
Destekleyen kuruluş : International Atomic Energy Agency, IAEA
Süresi : Aralık 2002/ Aralık 2004.
Projedeki Görevi : Araştırmacı

Basılmış raporlar

·          Sisman, A., Barutcu, B., Ozturk, Z.F., Firat, C.,  Peter, S., Nano Ölçekte Kuantum Yüzey Enerjisinin Gazların Termodinamik ve Transport Özelliklerine ve Hal Uzayının Geometrik Yapısına Etkisi, TUBİTAK, 2007.

Uluslararası makaleler

.    Karabetoglu, S., Sisman, A., Ozturk, Z.F., Sahin, T., "Characterization of a thermoelectric generator at low temperatures", Energy Conversion and Management, 2012, 62, 47-50.

.    Z.F. Ozturk, A. Sisman, C. Firat, "Quantum Effects on Gas Diffusion at the Nano Scale", Int.J of Thermodynamics, 2011, 14:4, 163-166.

.    C.Firat, A.Sisman, F.Ozturk. "Effects of Particle-Wall Interactions on the Thermodynamic Behavior of Gases at the Nano Scale", Int.J of Thermodynamics. 2011, 14:4, 155-161.

·    Z.F. Öztürk, S. Xiao, M. Yan, M. Wubs, A.-P. Jauho, and N.A. Mortensen, Field enhancement at metallic interfaces due to quantum confinement, Journal of Nanophotonics, 5,051602, 2011.

·    Toscano G., Wubs M., Xiao S., Yan M., Ozturk Z.F., Jauho A., Mortensen N.A., “Plasmonic nanostructures: local versus nonlocal response”, Proc. SPIE, Vol. 7757, 77571T, August 2010, California, USA; doi:10.1117/12.860774.

·    Firat C., Sisman A., Ozturk Z. F., Thermodynamic of gases in nano cavities, ENERGY, 5;2, 814-819, 2010.

·    Ozturk Z. F., Sisman A., Quantum size effects on thermal and potential conductivities of ideal gases, Physica Scripta, 80, 065402, 2009.

·    Sisman A., Ozturk Z. F., Fırat C., Quantum boundary layer: a non-uniform density distribution of an ideal gas in thermodynamic equilibrium, Physics Letters A, 362, 16-20, 2007.

·    Haciyakupoglu S., Ertek A., Walling D.E., Ozturk Z. F., Karahan G., Erginal A., Nilgun C., Caesium-137 measurements to investigate soil erosion rates in western Istanbul (NW Turkey), CATENA, 64, 222-231, 2005.

Uluslararası bildiriler

Tam metin

.    Karabetoglu, S., Şisman, A., Ozturk, Z.F., Sahin, T., Characterization of a thermoelectric generator at low  
     temperatures, ECOS, 2011, 4-8 July 2011 Novisad, Serbia.

.    Karabetoglu, S., Sahin, T., Sisman, A., Ozturk, Z.F., Modelling, design and experimental characterization of a  
     thermoelectric cooler, ECOS, 2011, 4-8 July 2011 Novisad, Serbia.

         
.    Ozturk Z.F.,  A. Sisman , "Gas diffusion at the nano scale",  ECOS 2010, 14-17 June  2010, Lousanne,  
     Switzerland.    

.    Ozturk Z. F., Sisman A., Quantum size effects on self thermal diffusion of gases, Joint European 
     Thermodynamics Conference, JETC10, 22-24 June 2009, Copenhagen, Denmark.
    
.    Sisman A., Firat C., Ozturk Z. F., Inhomogeneous density distribution of ideal gases in nano structure, Joint 
     European Thermodynamics Conference, JETC10, 22-24 June 2009, Copenhagen, Denmark.

.    Ozturk Z. F., Sisman A, Violation of the Wiedemann-Franz Law in Nano-scale, The 19th International 
     Symposium on Transport Phenomena, 17-20 August, 2008, Reykjavik, Iceland.    

.    Sisman A., Ozturk Z. F., Firat C., Quantum size effects on gas diffusion in nano-scale: an isotopic enrichment 
     possibility for light elements, The 19th International Symposium on Transport Phenomena,  17-20 August, 
     2008, Reykjavik, Iceland.

.    Firat C., Sisman A., Ozturk Z. F., Thermodynamics of Gases in Nano Cavities, ECOS 2008, 21st International 
     Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 24-27 
     June 2008, Krakow, Poland.   

.    Sisman A., Ozturk Z. F., Fırat C., Quantum surface tension in ideal gases, World Year of Physics 2005-Turkish 
     Physical Society 23rd. International Physics Congress, 13–16 September 2005, Muğla, Turkey.    

.    Hacıyakupoğlu, S., Ertek, T.A., Walling, D.E., Ozturk, Z. F., Karahan, G., Erginal, A.E., Celebi, N., Gureli, L., 
     Kaya, H., Akgun, H., "Investigation Of The Erosion In Istanbul - Buyuk Cekmece Lake Using Caesium-137 
     Measurements"Proceeding of the Sixth Internatioanal Conference of the Mediterranean Coastal Environment, 
     Vol 3, P.1855-1864, 07-11 October 2003, Ravenna- Italy.   

.   Breiki G., Kanat İ., Taymaz A., Karaman A., Ozturk Z. F., Monte carlo simulation of microdosimetric 
    parameters for fast neutrons, 8th European Simulation Symposium, 24-26 October, 1996, Genoa, Italy.
 
.  Taymaz A., Karaman A., Kanat A., Breiki G., Tutay A., Ozturk Z. F., A Monte Carlo model for heavy ion 
   dosimetry applications, 8th European Simulation Symposium, 24-26 October, 1996, Genoa, Italy.

Kısa özet

·          Ozturk Z.F., Sisman A., Quantum size effects on Transport Properties of noble gases, 23th International Conference on Statistical Physics, 9-13 July 2007, Genoa, Italy.

Ulusal bildiriler

Tam metin

·  ·     Hacıyakupoğlu, S., Ertek, T.A., Walling, D.E., Ozturk, Z. F., Karahan, G., Erginal, A.E., Ataksor, B., Kaya, H., "Büyükçekmece Gölü yakın çevresi toprak kesitlerinde Sezyum-137 dağılımı ve erozyonla ilişkisi" Istanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü & Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü, Beyazıt, Sırrı Erinç Sempozyumu SES 03, Bildiriler Kitabı S.62-66, 11-13 Eylül 2003, Istanbul.

· .       Kanat I., Taymaz A., Karaman A., Geiath B., Ozturk Z. F., "Microdosimetry Characteristics of 20 MeV Fast Neutrons", Türk Fizik Derneği 16. Fizik Kongresi, Ayvalık, 1996

Atıf sayısı

 

45  (Kaynak: Web of Science, 11/2012 tarihine kadar)