24

Gülru Babaç Schübler 

gbabac

Gülru BABAÇ SCHÜBLER

Araş.Gör., Dr.
 
İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı
 
Oda no: 220
Tel:  +90 (212) 285 7397
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: babac@itu.edu.tr


ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

Eğitim Durumu

· Doktora, 2012 : Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi

· Yüksek Lisans, 2005 : Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi

· Lisans, 2002 : Fizik Bölümü, İstanbul Üniversitesi

Mesleki deneyimler

· 2005- : Araştırma görevlisi, Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi

· 2011-2012: Ziyaretçi araştırmacı, Makine Müh. Bölümü, Stratclyde Üniversitesi


Bilimsel araştırma alanları (en fazla 5 adet)

· Seyreltik Gaz Akışları

· Mikro/Nano Ölçekte Enerji Dönüşümü

·Gazlarda Termoölçek ve Kuantum ölçek Etkileri

·Moleküler Simülasyon

·Kriyojenik Pompalama Teknolojileri

Uluslararasıdergi hakemlikleri


· Physics of Fluids

· International Journal of Energy Research

· Materials & Design


Ödüller

Doğu Avrupa Ülkeleri Genç Araştırmacıları Destekleme Bursu, UNESCO, 2011, ECOS 2011 konferansında yer alan çalışması ile.


Uluslararası makaleler

1. Babac G. and Reese J. M., Knudsen heat capacity, Physics of Fluids, 26(5), 052002-(1-12), 2014.

2. Babac G. and Reese J. M., Molecular Dynamics Simulation of Classical Thermosize Effects, Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering, 18(1), 39-53, 2014.

3. Sisman A. and Babac, G., Quantum size effects on classical thermosize effects, Continuum Mechanics and Thermodynamics, 24(4-6), 339-346, (2012).

4. Babac G. and Sisman A., Thermodynamic cycles based on classical thermosize effects, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 8(9), 1-7, (2011).

5. Babac G. and Sisman A., ClassicalThermosize effects in degenerate quantum gases, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 8(11), 1-4, (2011).

6. Babac, G., Sisman, A., Cimen, T., Two-dimensional thermal analysis of liquid hydrogen tank insulation, International Journal of Hydrogen Energy, 34, 6357-6363, (2009) .

Uluslararası Yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı: 23 (kaynak: Web of Science, 11/2015 tarihi itibarıyla)


Uluslararası bildiriler

Tam metinli

1. Babac G., The contribution of the bulk modes on electrical conductivity in 3D topological insulators, ASME Conference Series: InterPACKICNMM2015 - International technical Conference and Exhibition on packaging and Integration of Electronic and Photonic Microsystems, San Francisco -USA, 6-9 july, 2015.

2. Babac G. and Sisman A., thermosiye Potential in Semiconductors, JETC2015 - 13th Joint European Thermodynamics Conference, Nancy - france, 20-22 May, 2015.

3 Babac G., Deviation from the Knudsen Law on Quantum Gases, RGD 29 - 29th International Symposium on rarefied Gas Dynamics, Xian-China, 13-18 July, 2014.

4. Babac G. and Reese J. M., Thermal Creep Flow of Helium Gas at Cryogenic Temperature, International Conference on Mathematical Modelling in Physical Science, Prague, Czech Republic, 1-5 September, 2013.

5. Babac G., Sisman A. and Ozturk Z. F., Quantum Size and Degeneracy Effects on Thermal Self-Diffusion Under Free Molecular Flow Regime,JETC 2013, 12th European Thermodynamics Conference, Brescis, ıtaly, 1-5 July, 2013.

3. Babaç G., Ritos K., and Reese J.M., Molecular Dynamics Simulations of Mass Transfer due to a Temperature Gradient, Proceedings of CHT-12 - ICHMT International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, 1-6 July, 2012, Bath, (England-UK).

4. Babac G., Dongari N., Zhang Y. and Reese J.M., Thermal Transpiration of Nanoscale Gas Flow, RGD 28 - 28th International Symposium on Rarefied Gas Dynamics, July 9-13th, 2012, Zaragoza, (Spain).

5. Babac G. and Sisman A., Classical thermosize effects for bose gases, 24rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy ECOS 2011, 4-7 July, 2011, Novi Sad, (Serbia).

6. Babac G. and Sisman A., A Mesoscale power cycle based on classical thermosize effects, 23rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy ECOS 2010, 14-17 June, 2010, Lausanne, (Sweden).

7. Babac G. and Sisman A., Thermosize effects and thermodynamic analysis of thermosize power cycle, Joint European Thermodynamics Conference, 22-24 June, 2009 Copenhagen, (Denmark).

8. Babac G. and Sisman A., Thermodynamic cycles based on Knudsen process, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), 27-30 June, 2010, Denizli, (Turkey).

9. Babac G., Sisman, A., 2D Thermal Model of a Liquid Hydrogen Tank with Double Vapor Cooled Shields, The 17th World Hydrogen Energy Conference, 15-19 June, 2008, Brisbane- Queensland, (Australia).

10.Çimen T., Babac G., Sisman A., Thermal Analysis and Optimum Design of a Liquid Hydrogen Tank, IHEC2007 International Hydrogen Energy Congress and Exhibition, 13-15 June, 2007, Istanbul, (Turkey).

 

Özet

1. Babac, G., Ozgun, H., Sisman, A., Theoretical and Experimental Characterizations of Thermoelectric Modules at Cryogenic Temperatures, The 28th International Conference on Thermoelectrics and The 7th European Conference on Thermoelectrics, ICT2009&ECT2009, 26 – 30 July, 2009, Freiburg-(Germany).

Ulusal bildiriler

Tam metinli

1. Babac G., and Reese, J. M., Molecular Dynamics Simulation of Gas Flows in Micro/Nano Systems, Nano TR 8 – 8. Nanoscience and Nanotechnology Congress, 25-29 June, 2012, Ankara, (Turkey).

2. Kabdaşlı S., Önöz B., Yeğen B.,Yılmaz A., Babac G., Varol Ö.E.,Albostan A., Türkiye’nin Kıyılarındaki dalga Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi: Kumköy Örneği, 6.Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 25-28 Ekim, 2007, Izmir, (Turkey)


Kitap içinde Bölüm:

Kabdaşlı, S., Önöz, B., Varol, E., and Babaç, G., Wave Energy, 2009, Hakkı Eraslan (Ed.), Sustainable Competitive Advantage in Obtaining ENERGY SECTOR: Sectoral Strategies and Applications, International Competitiveness Research Institute (URAK) Publications, Public