24

Radyasyon Bilim ve Teknoloji

 • Radyasyon Fiziği
 • Radyasyon Algılama ve Ölçme
 • Radyasyon Dozimetrisi
 • Nükleer teknikler
 • Radyoekoloji ve çevre radyoaktivitesi.
 • Radyasyondan korunma
 • Radyolojik malzemeler
 • Radyasyon Zırhlaması
 • Sağlık fiziği
 • Tıp ve endüstride nükleer atıklar.
 • Radyoaktif izleme teknikleri
 • Radyoizotoplar ile erozyon ve sedimentasyonun modellenmesi.
 • Medikal fizik.
 • Kolimasyon ve kalibrasyon
 • Tahribatsız muayene yöntemleri.
 • Nanoyapılar ile radyoizotop dekontaminasyonu.

Son Güncelleme Tarihi: 28.11.2013