24

Nükleer Mühendislik

Hesaplamalı Reaktör Fiziği

 • Nötron transport ve difüzyon teorisi
 • Reaktör hesabında sonlu eleman yöntemleri, sınır elemanı yöntemlerive ağsız yöntemler
 • Spektrum hesapları
 • Rezonans yutulmaları
 • Nötron termalizasyon hesapları
 • Reaktör dinamiği, kararlılık analizi

Nükleer Güç Mühendisliği

 • Nükleer güçsantrallerinin dizayn, kaza ve güvenlik analizleri
 • Nükleer güç santrallerinin termodinamik (enerji ve ekserji) analizleri ve sonlu zaman termodinamiği ile optimizasyonları
 • Kaynama ile ısı transferi ve iki fazlı akışlar: Modelleme, kritik ısı akısı, iki fazlı akışlarda basınç düşümü analizleri, korelasyon ve tarama tablosu geliştirme
 • Tek ve iki fazlı akışların sayısal (CFD) analizi ve bilgisayar kodları
 • Yeni nesil nükleer reaktörler
 • Nükleer yakıt teknolojisi ve çevrimi
 • Dizi kuramı ve hesaplamaları

Son Güncelleme Tarihi: 12.05.2017