Laboratuvar Adı

Oda No

Enstitü Adına Laboratuvardan
Sorumlu Öğretim Üyesi

Sorumlu Araştırma Görevlisi

1. İnci Akü Yeni Teknolojiler Araştırma Lab.

224

Prof.Dr. Nilgün K. Yavuz

2. Yeni Enerji Teknolojileri Lab.

223

Doç. Dr.Z. Fatih Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Sevan Karabetoğlu

Araş. Gör. Uğur Berkay Kahveci

3. Isıl Test ve Termoelektrik Teknolojiler Lab.

215

Doç. Dr. Z.Fatih Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Sevan Karabetoğlu

Araş. Gör. Uğur Berkay Kahveci

4. Yenilenebilir Enerji Veri Analizi ve
İşaret İşleme Lab.

224-A

Dr. Öğr. Üyesi Burak Barutçu

Araş. Gör. Uğur Berkay Kahveci

5. Kriyojenik Teknolojiler Lab.

224-B

Dr. Öğr. Üyesi Burak Barutçu

Araş. Gör. Uğur Berkay Kahveci

6. Malzeme Üretim ve Hazırlama Lab.- A

225

Prof.Dr. Nilgün K. Yavuz
Prof. Dr. Üner Çolak

Araş. Gör. Gökçen Gökçeli

7. Malzeme Üretim ve Hazırlama Lab.- B

225

Prof. Dr. Nilgün K. Yavuz
Prof. Dr. Üner Çolak

Araş. Gör. Gökçen Gökçeli

8. Malzeme Üretim ve Hazırlama Lab.- C

225

Prof. Dr. Sema Erentürk

Araş. Gör. Osman Ürper

9. Akü Teknolojileri Test ve Araştırma Lab.

104-B

Dr. Öğr. Üyesi Burak Barutçu

 

10. Toprak Kaynaklı Isı Pompaları Test ve Araştırma Lab.

127

Doç. Dr. Z. Fatih Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Sevan Karabetoğlu

 

11. Enerji Verimliliği ve Aydınlatma Tekniği Lab.

110-A

Prof. Dr. Sermin Onaygil

Araş.Gör.Dr. Emre Erkin
Dr. Öğr. Üyesi M. Berker Yurtseven

12. Fotometri ve Radyometri Lab.

111

Prof. Dr. Sermin Onaygil

Araş.Gör.Dr. Emre Erkin
Dr. M. Berker Yurtseven

13. Radyasyon Uygulamaları Lab.-B

211

Prof. Dr. İskender A. Reyhancan

Araş. Gör. Fadime Özge Özkan
Araş. Gör. Feride Kutbay

14. Radyografi Lab.

115

Prof. Dr. İskender A. Reyhancan

Araş. Gör. Neslihan Koyuncu
Y. Kimyager Zeyneb Camtakan
Fizik Y. Müh. M. Sahip Kızıltaş

15. Radyasyon Uygulamaları Lab.-A

210

Prof. Dr. İskender A. Reyhancan

Araş. Gör. Fadime Özge Özkan
Araş. Gör. Feride Kutbay

16. Düşük Seviyeli Radyoaktivite Ölçümleri
(DSROL) Lab.

108

Prof. Dr. İskender A. Reyhancan

Araş. Gör. Neslihan Koyuncu
Fizik Y. Müh. M. Sahip Kızıltaş

17. Nötron Aktivasyon Analizi (NAA) Lab.

114

Prof. Dr. Sema Erentürk
Prof. Dr. İskender Reyhancan

Y. Kimyager Zeyneb Camtakan
Fizik Y. Müh. M. Sahip Kızıltaş