24

Enerji Bilim ve Teknoloji (EBT) Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Günümüz dünyasında enerji alanındaki ve bu alanla ilişkili küresel, çevresel ve ekonomik konulardaki son gelişmeler, enerji sistemlerine yönelik araştırma ve geliştirmenin planlanması kadar, enerji mühendisi ve yöneticisinin eğitimi konusuna da disiplinlerarası yeni bir yaklaşım getirilmesini zorunlu kılmıştır. Petrol, kömür, doğal gaz, nükleer, elektrik ve yenilenebilir enerji endüstrisi ve bununla ilişkili olan kaynak ve ham madde elde edilmesi, donanım tasarımı ve üretimi endüstrileri sadece teknolojik değişimlere ve çevresel sınırlamalara değil aynı zamanda ekonomik, kurumsal ve ticari değişimlere de maruz kalmıştır.

İTÜ Enerji Enstitüsü bünyesinde açılan "Enerji Bilim ve Teknoloji Programı" enerji alanındaki bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan disiplinler arası eğitim gereksinimine lisans üstü düzeyde cevap vermek üzere; enerji bilim ve teknolojinin hızla değişen sorunlarına disiplinler arası araştırma ve eğitim yoluyla cevap verebilecek, enerji ile ilgili çevresel olguları ve ekonomik sorunları kavramış, enerji teknolojisinde yeni çözümler üretebilecek mühendis ve mimarlar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. 
 

Öğrenci Profili ve Kabul Koşulları
Kabul koşulları

Programın Yapısı ve Uygulaması
Zorunlu dersler grubunda 11 adet ve seçmeli dersler grubunda 44 adet dersten oluşan Enerji Bilim ve Teknoloji Programı, disiplinlerarası yapısına ve öğrenci profilindeki çeşitliliğine uygun olarak farklı uzmanlık alanlarına yönelik ders grupları içermektedir.

Ders Listesi (Güncelleme 23/07/2019)Program Akademik Kurulu

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Sermin ONAYGİL

Enstitü İçi

İsim Ünvan
Ana Bilim Dalı
E-posta
Telefon
A. Filiz Baytaş
Prof. Dr.
Nükleer Araştırmalar
fbaytas@itu.edu.tr  2853890
Ahmet Durmayaz
Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar durmayaz@itu.edu.tr
2853878 
Altuğ Şişman
Prof. Dr. Yenilenebilir Enerji
sismanal@itu.edu.tr
2853939 
Gülgün Kayakutlu
Prof. Dr.
Enerji Planlaması ve Yönetimi kayakutlu@itu.edu.tr
2853869 
İskender Atilla Reyhancan
Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar iareyhancan@itu.edu.tr
2857465 
Nesrin Altınsoy
Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar altinsoy@itu.edu.tr
2853942 
Nilgün D. Baydoğan
Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar dogannil@itu.edu.tr
2853492 
Nilgün K. Yavuz
Prof. Dr. Yenilenebilir Enerji kmnilgun@itu.edu.tr
2853940 
Önder Güler
Prof. Dr. Enerji Planlaması ve Yönetimi onder.guler@itu.edu.tr
2853870 
Sema Akyıl Erentürk
Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar erenturk@itu.edu.tr
2853938 
Sermin Onaygil
Prof. Dr. Enerji Planlaması ve Yönetimi onaygil@itu.edu.tr
2853946
Tuğrul Hakioğlu
Prof. Dr. Yenilenebilir Enerji hakioglu@itu.edu.tr
2853885 
Üner Çolak
Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar unercolak@itu.edu.tr
2853945
Elif Ülkü Arıcı Doç. Dr. Yenilenebilir Enerji aricibogner@itu.edu.tr 2856385
Fatih Öztürk
Doç. Dr. Yenilenebilir Enerji ozturkzeh@itu.edu.tr 2853898
Hatice Sözer Doç. Dr. Enerji Planlaması ve Yönetimi hatice.sozer@itu.edu.tr 2853947
Sevilay Hacıyakupoğlu Doç. Dr. Nükleer Araştırmalar haciyakup1@itu.edu.tr 2853887
Burak Barutçu Dr. Öğr. Ü. Yenilenebilir Enerji barutcub@itu.edu.tr 2853886
Coşkun Fırat Dr. Öğr. Ü. Yenilenebilir Enerji coskun.firat@itu.edu.tr 2853882
M. Berker Yurtseven Dr. Öğr. Ü. Enerji Planlaması ve Yönetimi byurtseven@itu.edu.tr 2853879
Senem Şentürk Lüle Dr. Öğr. Ü. Nükleer Araştırmalar senturklule@itu.edu.tr 2853941
Sevan Karabetoğlu Dr. Öğr. Ü. Yenilenebilir Enerji karabetoglu@itu.edu.tr 2853880

Enstitü Dışı

İsim Ünvan
Görev Yeri
E-posta
Telefon
Abdurrahman Satman
Prof. Dr.
Enerji Ens./Maden Fakültesi
mdsatman@itu.edu.tr
2856268
Adem Tekin
Prof. Dr.
Bilişim Enstitüsü
adem.tekin@be.itu.edu.tr
2856952
Ahmet Arısoy Prof. Dr.
Makina Fakültesi
arisoy@mkn.itu.edu.tr
2529587
Ayşegül Meriçboyu
Prof. Dr.
Kimya Metalurji Fakültesi
aysegul@itu.edu.tr
2853540
Belgin Türkay
Prof. Dr.
Elektrik-Elektronik Fakültesi
turkay@elk.itu.edu.tr
2856957
Bihrat Önöz
Prof. Dr.
İnşaat Fakültesi
onoz@itu.edu.tr
2853945
Erkan Ayder
Prof. Dr.
Makina Fakültesi
erkan.ayder@itu.edu.tr
2931300
Filiz Karaosmanoğlu
Prof. Dr.
Kimya Metalurji Fakültesi
filiz@itu.edu.tr
2856837
Hanzade Açma
Prof. Dr.
Kimya Metalurji Fakültesi
hanzade@itu.edu.tr
2856291
İnanç Türeyen Prof. Dr. Maden Fakültesi  inanct@itu.edu.tr  2856150 
Kadir Alp
Prof. Dr.
İnşaat Fakültesi
kalp@ins.itu.edu.tr
2856541
Özgür Kayalıca
Prof. Dr. İşletme Fakültesi kayalica@itu.edu.tr 2931300
Nurdil Eskin
Prof. Dr.
Makina Fakültesi
eskinn@itu.edu.tr
2851300
Sedat Kabdaşlı
Prof. Dr.
İnşaat Fakültesi
kabdaslis@itu.edu.tr
2853733
Serdar Yaman
Prof. Dr.
Kimya Metalurji Fakültesi
yamans@itu.edu.tr
2856873
Yakup Erhan Böke Prof. Dr.   Makina Fakültes  boke@itu.edu.tr  2931300 
Özgür Üstün
Doç. Dr.
Elektrik-Elektronik Fakültesi
oustun@itu.edu.tr
2856742
Mahmut Altınbaş  Doç. Dr.
İnşaat Fakültesi  altinbasm1@itu.edu.tr  2852794 
Nazif H. Sohtaoğlu
Doç. Dr. Elektrik-Elektronik Fakültesi nafiz@itu.edu.tr 2856737
Murat Çakan
Dr. Öğr. Ü.
Makina Fakültesi
cakanmu@itu.edu.tr
2516013