24

Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı

Artan enerji talebinin büyük ölçüde fosil yakıtlardan karşılanıyor olmasının sonuçları olarak ortaya çıkan küresel ısınma ve çevre kirliliği sorunları ile fosil yakıtların uzak olmayan bir gelecekte tükeneceği öngörüsü yenilenebilir enerji çalışmalarının yaygınlaşmasına neden olmuştur.

 

İTÜ Enerji Enstitüsü Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı’nın temel amaçları, ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelini belirlemek, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanabilecek teknolojilerle ilgili bilgi birikimi oluşturmak ve bu teknolojilerle ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarının yapılması için projeler gerçekleştirmek şeklinde özetlenebilir. Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve endüstriye yönelik çalışmalar da yapmaktadır.

0_10249  0_10250


 


İlgili Sayfalar

 
Akademik Kadro
İlgili Laboratuvarlar
Araştırma