Tamamlanan Projeler

Dalgakıran Tipi Dalga Enerjisi Üreticisi Sistemin Geliştirilmesi
 Destekleyen kuruluş:  İTÜ Araştırma Fonu Projesi
 Bütçe: 50.000 TL
 Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2010-2012  
Proje Yöneticisi:
Araştırmacılar: S. Kabdaşlı, B. Önöz, T. Bağcı, E. Durmuş, A. Akgül, G. Babaç, A. Albostan

Türkiye Kıyılarında Dalga Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi
 Destekleyen kuruluş:  İTÜ Araştırma Fonu Projesi
 Bütçe: 58.500 TL
 Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2007-2010  
Proje Yöneticisi:
Araştırmacılar: B. Önöz, S. Kabdaşlı, B. Yeğen, A. Yılmaz, G. Babaç, A. Albostan, E. Varol