0_12670 0_12672

BSUN Joint Master Degree Study Program on the

Management of Renewable Energy Sources – “ARGOS”

Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013”

project funded by

European Union

Projenin Tanımı:

“BSUN Joint Master Degree Study Program on the Management of Renewable Energy Sources – ARGOS” isimli proje Karadeniz havzasındaki beş üniversitenin katılımıyla gerçekleşmektedir. Bu proje havzada ortak kültür oluşturmak için yapılan kültürel ve eğitimsel çalışmalara destek olmakla birlikte Karadeniz havzasındaki toplulukların kültürel ağını ve eğitimsel değişimini de organize etmektedir.

Projenin Amacı:

Bölgenin yenilenebilir enerji kaynakları ve bu kaynakların sürdürülebilir gelişimi üzerine olan bu projeyi uygulayarak Karadeniz havzasındaki üniversiteler arası işbirliklerini ve bölgesel ortaklıkları güçlendirmektir. Diğer bir amacı ise, projeye katılan öğrencilerin yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdikleri çalışmaları ve yenilikleri desteklemektir. Ayrıca, bu projede kültürel paylaşımlar da ön planda tutulmaktadır.

Projenin Ortakları:

Ovidius University of Constanta- Romanya

Istanbul Technical University-Türkiye

Taurida National University-Ukrayna

Technical University of Moldova- Moldova

Technical University of Varna- Bulgaristan

Italian National Agency for New Technologies, Energy, Sustainable Economic Development- ENEA-İtalya

Projenin Web Sitesi: www.bsun.org/argos

0_12673 0_12676