• Enerji verimliliği göstergelerinin ve tasarruf potansiyellerinin belirlenmesi

  • Sanayi ve binalarda enerji verimliliği etütleri

  • Verimli aydınlatma sistemleri ve aydınlatma teknolojileri

  • Enerji kalitesi

  • Rüzgar enerjisi fizibilite çalışmaları

  • Enerji verimliliği bilinçlendirme çalışmaları

  • Enerji senaryo analizleri, modelleme çalışmaları