İleri endüstriyel faaliyetlerde, nükleer reaktörlerde, nükleer tıpta, çevresel radyoaktivitenin irdelenmesinde; nükleer teknikler ile radyasyon bilim ve teknolojisi bağlamında kalite temin ve kalite kontrollerinin değerlendirmelerini gerçekleştirebilecek, ülkemizin gereksinimi olan Radyasyon Bilimleri konusunda nitelikli yüksek lisanslı uzman, üst düzey insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla, “Radyasyon Bilim ve Teknoloji” [RBT] Yüksek Lisans Programı açılmış bulunmaktadır.

İTÜ Enerji Enstitüsü bünyesinde açılan "Radyasyon Bilim ve Teknoloji Programı" ile “Radyasyondan Korunma Danışmanı“, “Radyasyondan Korunma Sorumlusu”,  “Radyasyon Görevlisi” olarak nitelenen uzman elemanların yetiştirilmesi mümkün olacaktır.  Bu elemanların yetiştirilmesi ile, konuya has çalışmalarda ve gelişmelerin takibine ilişkin olarak ortaya çıkan disiplinler arası eğitim gereksinimine lisans üstü düzeyde cevap vermek üzere; radyasyon bilim ve teknolojinin hızla değişen sorunlarına disiplinler arası araştırma ve eğitim yoluyla cevap verebilecek, radyasyon ile ilgili çevresel ve nükleer güvenlik olgularını ve ekonomik sorunları kavramış, radyasyon teknolojisinde yeni çözümler üretebilecek mühendis ve temel bilimci yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. 

Programın Yapısı ve Uygulaması

Zorunlu dersler grubunda 4 adet ve seçmeli dersler grubunda 12 adet dersten oluşan Radyasyon Bilim ve Teknoloji Programı, disiplinlerarası yapısına ve öğrenci profilindeki çeşitliliğine uygun olarak farklı uzmanlık alanlarına yönelik dersler içermektedir.


Akademik kadro, dersler, başvuru koşulları ve kontenjanlar ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.