2021

Tez Yazar Tez Danışmanı Tez Adı
YL
EBT
Mahsum Akdemir
Dr.Öğretim Üyesi Senem ŞENTÜRK LÜLE
Nükleer emniyette fiziksel koruma sistemi tasarımı ve analizi için yazılım geliştirilmesi
YL
EBT
Fuat Berke Gül
Prof. Dr. Nilgün BAYDOĞAN
Sodyum metaborat dekahidrat (boraks) katkılı pmma polimer kompozitlerin mikrodalga özelliklerinin geliştirilmesi
YL
EBT
Bilge Dilara İskeçeli
Dr. Öğretim Üyesi Burak BARUTÇU
Synthetic net imbalance volume generation in balancing market with markov chain approach
YL
EBT
Atılcan Şimşek
Dr. Öğretim Üyesi Murat ÇAKAN
İklimlendirme sisteminde farklı çalışma parametrelerinin ürün performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi
YL
EBT
Mehmet Turan Görüryılmaz
Prof. Dr. Nilgün KARATEPE YAVUZ
Synthesis and characterisation of pbi membranes for HT-PEM fuel cells

2020

Tez Yazar Tez Danışmanı Tez Adı
YL
EBT
Alper Doğan
Dr.Öğretim Üyesi Senem ŞENTÜRK LÜLE
Akışkan Yatak Kurutma Sisteminde Hesaplamalı Akış Dinamiği Analizleri
YL
EBT
Buket Küçükkaraca
Dr.Öğretim Üyesi Burak BARUTÇU
Life Cycle Assessment in Wind Turbines
YL
EBT
Cahit Ural Kükner
Prof.Dr. Ahmet DURMAYAZ
A Comparative Analysis of LSTM and Xgboost Methods for Day Ahead Electricity Price Forecasting
YL
EBT
Ebubekir Akkoyun
Doç.Dr. Mahmut ALTINBAŞ
Süt Endüstrisi Atıksu Arıtma Tesisinin Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi
YL
EBT
Ece Ekmekçi
Doç.Dr. Z. Fatih ÖZTÜRK
Solar Cell Parameter Extraction Methods and Effects of Parameters on Cell Performance
YL
EBT
Elifnur Toma
Prof.Dr. Üner ÇOLAK
Farklı Karbon Vergisi Uygulamalarının Piyasa Takas Fiyatı ve Fosil Kaynaklı Üretim Üzerine Etkisi
YL
EBT
Mustafa Leblebici
Dr.Öğretim Üyesi Murat ÇAKAN
Urban Heat Island Effect on Building Energy Consumption: A Case Study Using Thermal Load Calculation Tool
YL
EBT
Sefa Bektaş
Dr.Öğretim Üyesi Senem ŞENTÜRK LÜLE
Atmospheric Dispersion and Corresponding Dose and Risk Calculations for a Hypothetical Accident in ITU TRİGA MARK II Research Reactor
YL
EBT
Sinem Özsoy Aydemir
Prof.Dr. Serdar YAMAN
Biyokütle ve Kömür Birlikte Yakma Sistemlerinde Sinerji Araştırması
YL
EBT
Çağatay Öztürk
Dr.Öğretim Üyesi Burak BARUTÇU
Regresyon ve Yapay Sinir Ağları ile Fotovoltaik Panel Yüzey Sıcaklığı Tahmini
RBT
YL
Feride Kutbay
Dr.Öğretim Üyesi Senem ŞENTÜRK LÜLE
Thermal Hydraulics Analysis of ITU TRIGA Mark II Research Reactor With 3D Computational Fluid Dynamics Simulation
YL
RBT
 
Hatice Doğru
Prof.Dr. İskender Atilla REYHANCAN
Monte Carlo Yöntemi İle Atmosferde ve Yer Yüzeyinde Doz Hesaplamaları
YL
RBT
Mustafa Rabuş
Prof.Dr. İskender Atilla REYHANCAN
Pozitron Yayıcı Radyoizotop Üretiminde Yüklü Parçacık Aktivasyonunun Özgün Bilgisayar Benzetimleri ile Analizi
EBT
DR
Türkan Doğan
Prof.Dr. Nilgün BAYDOĞAN
Synthesis of Poly(imide siloxane) Block Copolymer, Structural Characeterization and Comparison of Irradiation Effect in Radiation Shielding Properties for Flexible Sheet and Pelletized Form
EBT
DR
Fikri Barış Uzunlar
Prof.Dr. Önder GÜLER
Rüzgar Santrali Bileşenlerinin Analitik Ağ Süreci Kullanarak Yeni Bir Yaklaşımla Çok Ölçütlü Seçimi
EBT
DR
Ertuğrul Demir
Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL
Özel Hibrit Kompozit Malzemelerin Radyasyon Karşısında Davranışının İncelenmesi – XCOM İle İrdelenmesi, Xe26+ İyonları Karşısında Hasarının Srım Simülasyonu İle Değerlendirilmesi
EBT
DR
Ebru Acuner Türet
Prof.Dr. M. Özgür KAYALICA
Syrian Household Energy Consumption in İstanbul
EBT
DR
Alhun Aydın
Prof.Dr. Altuğ ŞİŞMAN
Quantum Shape Effects
YL
EBT
Anıl Türkünoğlu
Dr.Öğretim Üyesi Burak BARUTÇU
Short Term Load Forecasting Using Long Short-Term Memory Cells
YL
EBT
Doruk Takmaz
Doç.Dr. Hatice SÖZER
Direct and Cross Evaluation of Building Retrofitting Interventions on Sustainability Indexes
YL
EBT
Erdem Adıgüzel
Dr.Öğretim Üyesi Murat ÇAKAN
Konsantre Güneş Enerjisi Destekli Solar Isıtma ve Soğutma Sistemi: Çamaşır Makinesi Fabrikası Vaka Analizi
YL
EBT
Fatih Tüysüz
Doç.Dr. Hatice SÖZER
Calibrating the Building Energy Model by Investigating Different Control Strategies to Improve the Effect of Automation System
YL
EBT
Kaan Emir
Doç.Dr. Hatice SÖZER
Eskişehir İli Sera Gazı Envanteri Hazırlanması ve Uygulama Projesi Çıktılarından Yararlanılarak Örnek Binalarda Salım Azaltım Potansiyelinin Belirlenmesi
YL
EBT
Meryem İpek Özkoca
Prof.Dr. Üner ÇOLAK
Kojenerasyon ve Güneş Enerjisinin Bütünleştirildiği Hibrit Sistemin Ekonomik, Teknik ve Çevresel Analizi
YL
EBT
İrem Damla Nacar
Dr.Öğretim Üyesi Burak BARUTÇU
Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Metotlarla Kısa Vadeli Rüzgar Hız Öngörüsü
YL
EBT
İsmail Çelik
Dr.Öğretim Üyesi Murat ÇAKAN
Gece Soğutmasının Bina Isıl Performansına Etkilerinin Saatlik Analiz Programları ile İncelenmesi
DR
Ayşe Gökçen Kavaz Taşkıner
Dr.Öğretim Üyesi Burak BARUTÇU
Incipient Fault Detection In Wind Turbines
YL
EBT
Ezgi Sevgi Özdemir
Prof.Dr. Gülgün KAYAKUTLU
Makine Öğrenmesi Kullanımıyla Ev Tipi Klimalarda Parametre ve Enerji Verimliliği Optimizasyonu
YL
EBT
Kazım Onur Albayrak
Prof.Dr. M. Özgür KAYALICA
Enerji Verimliliğinde Yalın Yöntemlerin Uygulanması: Soğutucu Fabrikasında Bir Uygulama
YL
EBT
Berk Çetiner
Dr.Öğretim Üyesi Burak BARUTÇU
Use of Solar and Wind Energy in Hydrogen Production For Transportation
YL
EBT
Yusuf Yiğit
Prof.Dr. Nilgün BAYDOĞAN
The Effect Of Borax Addition To Poly (Methyl Methacrylate)
YL
RBT
Fadime Özge Özkan
Prof.Dr. Üner ÇOLAK
Analyses Of Control Rod Worth And Reactivity Initiated Accident (RIA) Of ITU Triga Mark II Research Reactor
YL
RBT
Gizem Doğanay
Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL
Yemek Borusu Kanseri Tedavisinde Radyoterapi Uygulamasına İlişkin Doz Değerlendirmesi
YL
RBT
Neslihan Koyuncu
Prof.Dr. İskender Atilla REYHANCAN
Göz Brakiterapisinde Kullanılan 142Pr Radyoizotopunun Üretilmesi ve Monte Carlo Yöntemiyle Doz Değerlendirmesi
YL
RBT
Shima Mehranpour
Prof.Dr. Nilgün BAYDOĞAN
Comparison Of Beta, Neutron And Gamma Attenuation Properties Of PMMA/Colemanite Composite

2019

Tez Yazar Tez Danışmanı Tez Adı
YL
EBT
Ahmet Dirlik
Prof.Dr. A. Filiz BAYTAŞ
Nanoakışkanlarda Doğal Taşınımla Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi
YL
EBT
Denizhan Güven
Prof.Dr. M. Özgür KAYALICA
Verimliliği Düşmüş Bataryaların Hizmet Sektöründe Kullanımı: Akıllı Tesis Uygulaması
YL
EBT
Doğukan Arslan
Prof.Dr. A. Filiz BAYTAŞ
Eş.Danş. Prof.Dr. Mustafa Fazıl SERİNCAN
Numerical Investigation of Dimensional Influences for Pressure Drop and Heat Transfer Augmentation in Microchannels
YL
EBT
Duygu Utkucu
Doç.Dr. Hatice SÖZER
Building Performance Optimization Through Design Decision Process With a Holistic Approach
YL
EBT
Emre Şen
Prof.Dr. Önder GÜLER
Veri Merkezlerinde Enerji Verimliliğini Arttırıcı Yöntemler
YL
EBT
Emrullah Aydoğdu
Prof.Dr. Sermin ONAYGİL
Mevcut Ticari Binaların Aydınlatma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Analizi İçin Örnek Bir Çalışma
YL
EBT
Enis Gürsoy
Prof.Dr. Üner ÇOLAK
Düşük NOx Emisyonlu Kombilerin Performans Ölçümleri ve Optimizasyonu
YL
EBT
Hasan Ozan Avcı
Doç.Dr. Adem TEKİN
Ab-Initio Modelling of Oxygen Reduction Reaction on Doped Graphene Surface in Acidic Media
YL
EBT
Mohammad Allaf
Prof.Dr. Üner ÇOLAK
Analysis od Reactivity Initiated Accident with EUREKA-2/RR and the Development of TM2-RIA Code
YL
EBT
Mustafa Gökhan Şanlı
Prof.Dr. Mehmet Sedat KABDAŞLI
Su Altı Akıntı Türbinlerinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Modelinin Kurulması ve Farklı Kanat Tasarımlarının Performanslarının İncelenmesi
YL
EBT
Neslihan Yılmaz Özgözen
Prof.Dr. Gülgün KAYAKUTLU
Models For Energy Efficiency Obligation Systems Through Different Views
YL
EBT
Okan Karaoğlu
Prof.Dr. Yakup Erhan BÖKE
Güneş Kaynaklı Bölgesel Isıtma Sistemlerinin İncelenmesi ve bir Üniversite Kampüsündeki Belirli Bölge için Modellenerek Değerlendirilmesi
YL
EBT
Onur Güneş
Doç.Dr. Hatice SÖZER
Binaya Ekleme Fotovoltaik sistemlerin bir konut binası çatısında uygulaması
YL
EBT
Sami Shams Aldin
Doç.Dr. Hatice SÖZER
Prediction Of The Heating Season Indoor Thermal Data Based On Short – Term Measurement
YL
EBT
Sefer Arda Serbes
Dr.Öğretim Üyesi Murat ÇAKAN
Halkasal Kesitli Borulardaki Teğetsel Girişli Sönümlü Döngülü Laminer Akışlarda Isı Taşınımı Karakteristiğinin Deneysel Olarak İncelenmesi
YL
EBT
Serdar Çiloğlu
Dr.Öğretim Üyesi Murat ÇAKAN
EÜAŞ Ambarlı Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi
YL
EBT
İsmet Habir
Prof.Dr. Nesrin ALTINSOY
Sanayide Sıfır Karbondioksit Salınımı için Model Geliştirilmesi ve Otomotiv Üretim Endüstrisine Uygulanması
YL
EBT
İzzet Alp Gül
Prof.Dr. Gülgün KAYAKUTLU
Assess and Evaluate Risks of RES Investment Using System Dynamics Approach
YL
RBT
Dilek Kaya Çelik
Prof.Dr. Nesrin ALTINSOY
Normal Beton ve Özel Amaçlı Betonların Gama Radyasyonunu Zırhlama Özelliklerinin İncelenmesi
YL
RBT
Melis Dişli
Doç.Dr. Sevilay HACIYAKUPOĞLU
Yenikapı Kazı Buluntularındaki Bazı Arkeolojik Hayvan Kemiklerinin Nükleer Tekniklerle İncelenmesi
YL
RBT
Özlem Vural
Prof. Dr. Nesrin Altınsoy
Eş.Danş. Dr. Öğretim Üyesi Bülent Büyük
Antimon (cevheri ve Konsantresi) ve Demir Konsantresi Katkılı Silikon Kauçuk Malzemelerin Diagnostik X-ışınlarını Zayıflatma Özelliklerinin Belirlenmesi
DR
İbrahim Ersöz
Prof.Dr. Üner ÇOLAK
Planning and Stochastic Evaluation of Combined Heat and Power Systems Under Uncertainty
DR
Enis KAPDAN
Prof.Dr. Nesrin ALTINSOY
Ankara İli Toprak ve İçme Sularının Radyolojik ve Kimyasal Açıdan İncelenmesi, İlgili Sağlık Risklerinin Belirlenmesi ve Doz Dönüşüm Faktörlerinin Oluşturulması
YL
EBT
Ahmet Baş
Prof. Dr. A. Filiz Baytaş
Numerical Investigation of Flow In A Channel With Porous Baffles
YL
EBT
Ahmet Sinan Kartal
Prof.Dr. Yakup Erhan BÖKE
Orta Kapasiteli Dizel Motorlarında Atık Isıdan Rankine Çevrimi ile Enerji Geri Kazanımı
YL
EBT
Alper Süleyman Can
Doç. Dr. Ömer İnanç Türeyen
Modeling The Behaviour of Carbon Dioxide Content In Geothermal Reservoirs Using Multiple Tank Lumped Parameter Models
YL
EBT
Ayşegül Çağla Gerçek
Prof.Dr. Nilgün YAVUZ
Co-Mo/MgO Katalizörü İle Yüksek Verimli Karbon NanotüpSentezi
YL
EBT
Azin Asaditaheri
Dr.Öğretim Üyesi Senem ŞENTÜRK LÜLE
Computational Fluid Dynamic Analysis of A Thermocline Thermal Storage Unit For Solar Thermal Applications
YL
EBT
Cem Demirkesen
Prof.Dr. Üner ÇOLAK
Dizel İçten Yanmalı Motorlarda Silindir İçerisindeki Hava Hareketlerinin İncelenmesi
YL
EBT
Emine Çelen
Dr.Öğretim Üyesi Mahmut ALTINBAŞ
Pastörizasyon Ön İşleminin Biyogaz Üretim Verimine Etkisi
YL
EBT
Hüseyin Sözen
Doç.Dr. Hatice SÖZER
Life Cycle Assessment Of Retrofitting Process For A District
YL
EBT
Ömer Gönül
Dr.Öğretim Üyesi Burak BARUTÇU
Türkiye’nin Farklı İklim Bölgeleri İçin Optimal Fotovoltaik Panel Eğim Açılarının Belirlenmesi

2018

Tez Yazar Tez Danışmanı Tez Adı
YL
EBT
Asım Ongun Hengirmen
Prof.Dr. Üner ÇOLAK
Konsantre Güneş Enerjisi Sistemleri için Termoklin Termal Enerji Depolama Sistem Analizi
YL
EBT
Berker Bayazıt
Prof. Dr. Gülgün KAYAKUTLU
2018-2023 Yılları Arasında Türkiye´nin Yenilenebilir Enerji Yatırım Portföyünün Kurgulanması: Çok Amaçlı Doğrusal Programlama Metodu Önerisi
YL
EBT
Burak Gökçe
Prof. Dr. M. Özgür KAYALICA
Impact of Renewable Energy on the Power Market
YL
EBT
Burak Taşkıner
Dr. Öğretim Üyesi Burak BARUTÇU
Ankara İli Doğalgaz Tüketiminin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü
YL
EBT
Cem Alpan
Prof. Dr. Bihrat ÖNÖZ
Fırat-Dicle, Çoruh ve Doğu Karadeniz Havzalarında Ekstrem Değer Dağılımı ile Taşkın Frekans Analizinin Yapılması
YL
EBT
Denizhan Ekin Önder
Prof. Dr. Tahsin Tuğrul HAKİOĞLU
Effects of Neglected Terms in Josephson Junctions
YL
EBT
Elvan Burcu Koşma
Dr. Öğretim Üyesi Burak BARUTÇU
Türkiye Genelinde Bahel Modeli ve Yapay Sinir Ağları ile Güneş Radyasyonu Tahmini
YL
EBT
Eray Sağlam
Dr. Öğr. Üyesi Z. Fatih ÖZTÜRK
Fotovoltaik Santrallerin Kurulum Aşamaları ve İşletimdeki Santrallerin Gerçekleşen Üretim Değerlerinin Simülasyon Sonuçları ile Karşılaştırılması
YL
EBT
Erdem Turhan
Prof. Dr. Üner ÇOLAK
Bir Alüminyum Profil Fabrikasındaki Soğurmalı Soğutma Sisteminin Karşılaştırmalı Termodinamik Analizi.
YL
EBT
Gökhan Atlı
Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL
Kömür Yakıtlı bir Enerji Santralinin Enerji-Ekonomik Değerlendirmesi ve bir Uygulama
YL
EBT
Gökçen Gökçeli
Prof. Dr. Nilgün KARATEPE YAVUZ
Geçirgen ve İletken Elektrot Olarak Karbon Nanotüp Katkılı İndiyum Kalay Oksit İnce Filmlerin Geliştirilmesi
YL
EBT
Günay Tekkale
Prof. Dr. Önder GÜLER
Türkiye’nin Çeşitli İllerinde Yapılacak Arazi Tipi Lisansız Güneş Enerjisi Santrali Yatırımlarının Teknik ve Finansal Analizi
YL
EBT
Hakan Nalbant
Prof. Dr. M. Özgür KAYALICA
Doğal Gaz Ticaret Merkezlerinde Fiyat Oluşumlarının Analizi: Türkiye için bir Değerlendirme
YL
EBT
Hakan Şençiçek
Prof. Dr. Önder GÜLER
Yüzer ve Arazi Kurulumu Fotovoltaik Sistemlerin Teknik ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi
YL
EBT
Hale Tuğçin Kırant
Doç. Dr. Hatice SÖZER
Identification of Thermal Characteristics of Traditional Russian Stove Based on Computational Fluid Dynamics and Energy Performance Analyses
YL
EBT
Hüseyin Volkan Yiğit
Prof. Dr. Bihrat ÖNÖZ
Türkiye Elektrik Piyasasında Kapasite Mekanizması Uygulaması ve Santral Gelirlerine Katkısına İlişkin İnceleme
YL
EBT
Kaan Deveci
Dr. Öğr. Üyesi Burak BARUTÇU
Eş.Danş. Doç.Dr. Emre ALPMAN
Extending Current Techniques for Electrical Layout Optimization of Onshore Wind Farms Considering 3D Model of the Terrain
YL
EBT
Muhammed Cihat Mercan
Prof. Dr. M. Özgür KAYALICA
Life Cycle Analysis of PV-Assisted Charging Station
YL
EBT
Mustafa Ceylan
Dr. Öğr. Üyesi Coşkun FIRAT
Kampüs Binalarında Bağımsız bir Çatı Üstü Fotovoltaik Sistem Tasarımı ve Benzetimi
YL
EBT
Mustafa Evren Arslaner
Dr. Öğretim Üyesi Murat ÇAKAN
Türkiye’nin Farklı Derece-Gün Bölgelerinde Yer Alacak Örnek bir Konut için Uygun Mekanik Tesisat Sisteminin Tayini
YL
EBT
Mustafa İrfan Erdemli
Doç. Dr. Hatice SÖZER
Elektrokromik Kaplamalı Camın Farklı İklim Bölgelerine Göre Enerji Performansı Değerlendirmesi
YL
EBT
Naci Kurtar
Prof. Dr. İskender Atilla REYHANCAN
Bir Yüksek Saflıklı Germanyum Detektörünün Monte Carlo Metodu ile Simülasyonu ve Verim Kalibrasyonu
YL
EBT
Rabia Cin
Prof. Dr. Sermin ONAYGİL
Türkiye’de Enerji Verimliliği Yükümlülükleri Sistemi’nin Yapılandırılması Analizi
YL
EBT
Orhan Ferah
Dr. Öğretim Üyesi Burak BARUTÇU
Rüzgar Hız Serilerinde Doğrusal İnterpolasyon ve Arıma Modelleriyle Eksik Veri Tamirinin Enerji Hesabına Etkileri
YL
EBT
Sercan Macit
Prof. Dr. Bihrat ÖNÖZ
Türkiye Elektrik Enerjisi Birim Fıyatlarının Kaotik Analizi
YL
EBT
Serdar Büyük
Prof. Dr. Önder GÜLER
Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği Mevzuatının Türkiye Pazarına Etkisinin Analizi
YL
EBT
Umut Öztürk
Prof. Dr. Önder GÜLER
Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinlerinin Yerleşim Alanlarında Kullanımının Analizi
YL
EBT
Uğur Berkay Kahveci
Dr. Öğretim Üyesi Burak BARUTÇU
Güneş Enerjisi Sistemlerinde Bulutluluk Oranı Öngörüsünün Önemi
YL
EBT
Çağrı Yılmaz
Prof. Dr. Gülgün KAYAKUTLU
Economic Evaluation of Urban Electric Bus Station: Case of Eindhoven, The Netherlands
DR
Burcu Büyükkınacı
Prof. Dr. Sermin ONAYGİL
Yol Aydınlatması Otomasyon Sistemlerinde Enerji Verimliliği Kapsamında Görsel Performans Koşullarına Bağlı Kontrol Stratejilerinin Geliştirilmesi
DR
Seyit Ahmet Akdağ
Prof.Dr. Önder GÜLER
Rüzgar Enerjisi Potansiyel Analizinde Karışım Dağılımları Temelli Tekniklerin Kullanılması
DR
Ziya Can Aksakal
Prof. Dr. Altuğ ŞİŞMAN
Bataryalarda Empedans Analizine Dayalı Doluluk Oranı Sağlamlık ve Fonksiyonellik Takibi Yöntemlerinin Geliştirilmesi
YL
RBT
Hanife Demiral
Prof. Dr. Nilgün Baydoğan
Gama Transmisyon Tekniği Kullanılarak Poli-metil Metakrilat-malzemenin Üretim Aşamasında Açığa Çıkan Gazın Polimer Yapıya Etkisinin İncelenmesi
YL
RBT
Neslihan Yanıkömer
Prof. Dr. Sema Erentürk
Sezyum Cs ve Stronsiyum Sr İçeren Atıkların İmmobilizasyonu İçin Seramik Matrislerin Geliştirilmesi
YL
RBT
Selahattin Yıldırım
Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL
Farklı Aluminyum Alaşımlarının Cs-137 Gama Radyoizotop Kaynağı Karşısındaki Davranışının İncelenmesi ve İrdelenmesi
YL
EBT
Aslıhan Dalgın
Doç. Dr. Gülgün KAYAKUTLU
Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Türkiye Gün Öncesi PiyasasıElektrik Fiyat Tahmini
YL
EBT
Ata Mert Toker
Prof. Dr. Önder GÜLER
Rüzgar Enerjisi Yatırımlarındaki Risk Faktörleri ve Enerji Üretim Öngörüsünde Rüzgar Ölçüm Verisinin Etkisi
YL
EBT
Ferit Orçun Parlak
Prof. Dr. Serdar Yaman
Dizel Motor Emisyon Düzenlemeleri İçin Lnt Nin Matematiksel Olarak Modellenmesi
YL
EBT
Muhammet Er
Prof Dr. Üner ÇOLAK
Konya Bölgesi İçin Alternatif Biyokütle Esaslı Enerji Sistemlerinin Tekno Ekonomik Değerlendirilmesi
YL
EBT
Mustafa Erkan
Dr. Öğr. Üyesi Coşkun FIRAT
Bir Üniversite Kampüsü Spor Kompleksi için Güneş Enerjisiyle Sıcak Su Eldesi Değerlendirmesi
YL
RBT
Songül Ulağ
Prof. Dr. Nilgün BAYDOĞAN
The Investigation of The Irradiation Effect on PMMA/MWCNTs Polymer Nanocomposites
DR
 
Ezgi Bayrakdar Ateş
Prof . Dr. Filiz Karaosmanoğlu
Forecasting For Bioethanol Production İn Turkey

2017

Tez Yazar Tez Danışmanı Tez Adı
 
DR
 
Utku Canci Matur
Prof. Dr. Nilgün Baydoğan
Güneş Pillerinin CIGS Soğurucu Tabakasının Radyasyon Karşısındaki Davranışı
 
DR
 
Mustafa Berker Yurtseven
 
Prof. Dr. Sermin Onaygil
LED Işık Kaynaklı Armatür Isıl Modellenmesi ve Isıl Tasarımı Etkileyen Faktörlerin İstatistiksel Analizi
 
DR
 
Sevan Karabetoğlu
Prof. Dr. Altuğ Şişman
Kuantum Ölçek Etkileri Altında Termoelektrik ve Termoölçek Potansiyeller
 
DR
 
Neslihan Yuca
Prof. Dr. Üner Çolak
Porosity Generation and Optimization of Silicon-Based Anodes for High Energy Density Lithium lon Batteries
 
YL
Çağatay Araz
Prof. Dr. Üner Çolak
İşletmelerde Bakım Yönetim Sistemlerinin Yapılandırılması ve EÜAŞ İstanbul A Doğalgaz Kombine Çevrim Santraline Uygulanması
 
YL
Osman Alper İştotan
Prof. Dr. Hanzade Açma
Briquetting of Wood Shavings And Coal Slurry
 
YL
Sencer Büyükyeğen
Doç. Dr. Adem Tekin
Crystal Structure Prediction And Ammonia Dynamics In Calcium Ammine
 
YL
Burcu Akın
Yrd. Doç. Dr.Burak Barutçu
Yapay Sinir Ağlarıyla KONYA Bölgesinde Kullanıcı Doğal Gaz Tüketim Öngörüsü
 
YL
Nima Jafarzadeh
Yrd. Doç. Dr.Burak Barutçu
Analysis Of Hybrid Wind-Solar Power Plant For ITU Ayazaga Campus
 
YL
Muhammed Bişar Uca
Prof. Dr. Ahmet Durmayaz
Energy And Exergy-Based Thermodynamic Analysis Of The Scimitar Engine At Mach 5.0
 
YL
Tayfun Erkınacı
Prof. Dr. Filiz Baytaş
Paketlenmiş Gözenekli Bir Yatakta Duyulur Isıl Enerji Depolamanın Sayısal Olarak İncelenmesi
 
YL
Uğur Karakaya
Yrd. Doç. Dr.Burak Barutçu
Rüzgar Hız ve Yön Algılayıcılarının Tasarımı ve Geliştirilmesi
 
YL
İrem Erk
Prof. Dr. Nesrin Altınsoy
Fantom Malzemelerinin Doku Denkliğinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
 
YL
Sinan Asal
Prof. Dr. Sema Erentürk
Seramik Matrisli Radyasyon Zırh Malzemelerinin Hazırlanması ve Zırhlama Performanslarının Araştırılması
 
YL
 
İbrahim Halil Kılıç
 
Prof. Dr. Beril Tuğrul
Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Santralları İçin Teşvik Uygulamaları ve Bilgisayar Programı İle İrdelenmesi
 
YL
 
Feresteh Ordokhani
Prof.Dr. Nilgün Karatepe Yavuz
Sorting Single Wall Carbon Nanotubes By Electronic Structure Using Gel Chromatography
 
YL
 
Zafer Yüce
 
Doç. Dr. Hatice Sözer
Investigating the Effect of Thermal Bridges Through Balconies in Respect of Overall Building Energy Performance
 
YL
Hatice Özge Özüer
Prof. Dr. Bihrat Önöz
Planning and Levelized Cost of Energy Analysis of a Floating Offshore Wind Farm and Fixed Bottom Offshore Wind Farm Project
 
YL
Senem Önen
ProF. Dr. Üner Çolak
Operation and Development of At-Line Control Strategy for the Biogas Plant in Hamburg
 
YL
Mehmet Çankaya
Doç. Dr. Adem Tekin
Crystal Structure Prediction and Ammonia Dynamics in Strontium Ammine Complex
 
YL
Anıl Can Duman
Prof. Dr. Önder Güler
Türkiye’nin Yedi Coğrafi Bölgesi İçin Şebekeden Bağımsız Fotovoltaik LED’li Yol Aydınlatma Sistemlerinin Teknoekonomik Açıdan İncelenmesi

2016

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Davlumbazda enerji veriminin arttırılması Deha Gülşen ENE UZ253 GÜL Seyhan Onbaşıoğlu
Modeling the temperature behavior of the ground source heat exchanger systems Yousef Golizadeh Akhlaghi ENE UZ254 GOL Ömer İnanç Türeyen
Thermal comfort optimization with occupant interaction in dynamic HVAC control Tuğçe Akar ENE UZ255 AKE Nurdil Eskin
Elektrik enerjisi tüketimii Türkiye değerlendirmesi ve analitik hiyerarşi süreci ile irdelenmesi Kemal Gök ENE UZ260 GÖK Beril Tuğrul
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi ile reküperatör tasarımı ve ısıl analizi Onur Özcan ENE UZ257 ÖZC Üner Çolak
Francis Turbine design and optimization by using CFD Berk Can Duva ENE UZ258 DUV Habil Mete Şen
Cr-51 kullanılarak yapılan karaciğer sintigrafisi için kritik organa ilişkin dozların belirlenmesi ve MIRD metodu ile karşılaştırılmalı değerlendirilmesi Özlem Marancı ENE UZ259 MAR Beril Tuğrul
An investigation on resource limitations for sustaining a 100% renewable world Arash Emdadi ENE UZ263 EMD Adem Tekin
Comparison of energy production between observed and predicted wind speed series with artificial neural networks Coşkun Yıldız ENE UZ262 YIL Burak Barutçu
Sorting single wall carbon nanotubes by electronic structure using gel chromatography Fereshteh Ordokhani ENE UZ266 ORD Nilgün Karatepe Yavuz
Türkiye'de rüzgar enerjisi santralleri için teşvik uygulamaları ve bilgisayar programı ile irdelenmesi İbrahin Halil Kılıç ENE UZ265 KIL Beril Tuğrul
Belediye katı atıklarının termal yöntemlerle bertarafı teknolojik ve ekonomik incelenmesi Fatih Avcı ENE UZ264 AVC Serdar Yaman
Investigation the effect of thermal bridges through balconies in respect of overall building energy performance Zafer Yüce ENE UZ267 YÜC Hatice Sözer
Planning and levelized cost of energy analysis of a floating offshore wind farm and a fixed bottom offshore wind farm project Hatice Özge Özüer ENE UZ268 ÖZÜ Bihrat Önöz
Fantom malzemelerinin doku denkliğinin deneysel ve teorik olarak incelenmesi İrem Erk ENE UZ269 ERK Nesrin Altınsoy
Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesi için şebekeden bağımsız fotovoltaik led'li yol aydınlatma sistemlerinin teknoekonomik açıdan incelenmesi Anıl Can Duman ENE UZ270 DUM Önder Güler
Operation and development of at-line control strategy for the biogas plant in Hamburg Senem Önen ENE UZ271 ÖNE Üner Çolak
Application of meshless RBF collocation methods to neutron diffusion and transport
Tayfun Tanbay
ENE DR261 TAN
Bilge Özgener

2015

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Gözenekli bir kanalda tam gelişmiş zorlamalı taşınımda akışkan ağdalılığının ısı transferi üzerine etkisi Cansu Uğur ENE UZ163 UĞU Filiz Baytaş
Modifiye edilmiş grafitin lityum iyon pillerde anot malzemesi olarak kullanımının incelenmesi Nergis Akın ENE UZ161 AKI Nilgün Karatepe Yavuz
Investigation of anode properties and battery performances of metal graphites for lithuim ion batteries Handan Bakalcı ENE UZ162 BAK Nilgün Karatepe Yavuz
Yapı malzemelerinin gama radyasyonu karşısındaki davranışını incelenmesi Burhan Doğan ENE UZ159 DOĞ Nesrin Altınsoy
Türkiye'de üretilen granitlerin gama ve nötronları zayıflatma özelliklerinin incelenmesi Osman Özyurt ENE UZ158 ÖZY Nesrin Altınsoy
B2O3 hedefinin 103-127 keV enerjili protonlar ile bombardımanı sonucu gerçekleşen 11B(p,a)2a reaksiyonunun kısmi diferansiyel tesir kesitlerinin ölçülmesi Osman Alaçayır ENE UZ157 ALA Nesrin Altınsoy
Kömür yakıtlı bir termik santralin sistem modellemesi Tanılay Özdemir ENE UZ164 ÖZD Üner Çolak
Erken Bizans dönemi Theodosius liman şehri seramik buluntularının nükleer tekniklerle incelenmesi Ahmet Hamdi Varan ENE UZ165 VAR Sema Erentürk
Dijital radyografide ölçüm sistemleri analizi Alper İlerler ENE UZ156 İLE Nesrin Altınsoy
Mekedonya'nın enerji arz güvenliğinin incelenmesi ve sayısallaştırılmış SWOT analizi ile irdelenmesi Suat Abdurrahman ENE UZ155 ABD Beril Tuğrul
Yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin analizi Ayşegül Öztürk ENE UZ154 ÖZT Sermin Onaygil
Gözenekli Malzemelerde Radyasyonun Zayıflaması Sonay Gedik ENE UZ147 GED Filiz Baytaş
Türkiye farklı bölge mermerlerinin doğal radyoaktivite ve yıllık etkin doz eşdeğerleri Cemre Karaman ENE UZ183 KAR Sevilay Hacıyakupoğlu
Şebekeden bağımsız yenilenebilir hibrit enerji sistemlerinin boyutlandırmasında yük modelinin etkisi Ali Güven ENE UZ182 GÜV Önder Güler
Türkiye doğal gaz ithalatının incelenmesi ve sorunlarının sayısallaştırılmış swot analizi ile irdelenmesi Doğan Umut Ağdaş ENE UZ181 AĞD Beril Tuğrul
TS 825 2.derece gün bölgesinde yer alan illerin, ısıtma ve soğutma derece gün bölgelerine göre değerlendirilmesi Baran Tanrıverdi ENE UZ180 TAN Hatice Sözer
Egzoz sistemlerinde sıcaklık sensörü ölçüm doğruluğunun ve katalist sıcaklığının incelenmesi Mustafa Hergenç ENE UZ153 HER Murat Çakan
A Study of the dependence of source efficiency of design parameters in source-driven subcritical nuclear systems Ceyhun Yavuz ENE UZ152 YAV Atilla Özgener
Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde evsel elektrik ihtiyacının çatı üstü fotovoltaik sistemler ile karşılaşılanmasının ekonomik analizi Ayten Özkök ENE UZ151 ÖZK Önder Güler
Cam bilyelerle oluşturulan gözenekli ortamın radyasyonu zayıflatma özellikleri Gizem Çakal Biçici ENE UZ190 BİÇ Filiz Baytaş
Türkiye elektrik piyasası kısa dönemli referans fiyat tahmini Sercan Yıldız ENE UZ185 YIL Sermin Onaygil
Dizel motorun hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile modellenmesi Mahmut Kurtuluş Abay ENE UZ186 ABA Üner Çolak
Bir ısı pompalı çamaşır kurutma makinesinin enerji performansının incelenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları Utku Bulgan ENE UZ215 BUL Murat Çakan
Identification of closed cavity façades in terms of condensation risk and energy performance Ahmet Biler ENE UZ206 BİL Hatice Sözer
Evsel atıktan enerji üretimi-Gaziantep örneği Mesut Cem Coşkuner ENE UZ205 COŞ Kadir Alp
Enerji verimliliği kapsamında binalarda fotovoltaik güç sistemlerinin uygulamalı analizi Sercan Keskinel ENE UZ204 KES Sermin Onaygil
Türkiye farklı bölge kömürleri için radyoaktivitenin nükleer tekniklerle incelenmesi Osman Yücehan Kutlu ENE UZ203 KUT Sevilay Hacıyakupoğlu
Wind speed prediction using linear prediction methods Zafer Canal ENE UZ202 CAN Burak Barutçu
Yalıtım malzemesi enjeksiyon süreci optimize edilmiş yeni bir buzdolabı kabini tasarımı Fırat Akar ENE UZ149 AKA Bedii Özdemir
Nükleer santralların enerji piyasasına etkisinin incelenmesi ve aplus bilgisayar programı ile irdelenmesi Mehmet Şimşek ENE UZ201 ŞİM Beril Tuğrul
Yenikapı kazı buluntularındaki neolitik ve erken Bizans dönemi insan kemiklerinin X-Işını floresans yöntemi ile karakterizasyonu Rüveyda Kübra İleri ENE UZ189 İLE Sevilay Hacıyakupoğlu
Optimum design of helix ground exchangers for heat pump applications Babak Dehghan ENE UZ188 DEH Altuğ Şişman
Two-phase friction multiplier look-up table for water-steam flows in vertical tubes Bekir Öztüzün ENE UZ200 ÖZT Ahmet Durmayaz
Yeşil bina değerlendirme kapsamında bakım ve ölçüm uygulamalarının enerji verimliliği üzerindeki etkisinin mevcut bir yerleşke üzerinden analizi Murat Karakaş ENE UZ187 KAR Zerrin Yılmaz
Chaotic analysis of wind regime Mzee Mngereza Mırajı ENE UZ209 MIR Burak Barutçu
Bir otomobil fabrikasında karbon envanterinin oluşturulması Selim Erbil ENE UZ207 ERB Nilgün Karatepe Yavuz
Akım ölçümü olmayan havzalarda günlük akımların tahmini ve debi süreklilik eğrisinin eldesi Pelin Şengün ENE UZ210 ŞEN Bihrat Önöz
Investigation of Istanbul's neolithic age animal findigs by neutron activation analysis Ayşe Tuba Öngül ENE UZ148 ÖNG Sevilay Hacıyakupoğlu
Trend analizi yöntemleri : Orta Fırat Havzası uygulamaları Arzu Yıldırım ENE UZ235 YIL Bihrat Önöz
Nükleer santrallerin saha etütleri aşamasında insan kaynaklı dış olayların incelenmesi Kübra Aydın ENE UZ234 AYD Üner Çolak
Bep-TR, Passivhaus ve energystar hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması Muhammed Fatih Kınacı ENE UZ237 KIN Hatice Sözer
Fabrication of single-walled carbon nanotube transparent conductive thin films Fatma Çolak ENE UZ241 ÇOL Nilgün Yavuz
Binalarda ısıtma performansının örnek bir uygulama üzerinden incelenmesi Onur Sancaktar ENE UZ240 SAN Murat Çakan
Jeotermal enerji kaynaklı organik rankine çevriminin modellenmesi ve analizi Okan Ağırkaya ENE UZ239 AĞI Üner Çolak
Evsel atık değerlendirme tesisi enerji-ekonomi analizi ve Kocaeli ili için uygulama Ali Osman Saraç ENE UZ238 SAR Beril Tuğrul
CFD based thermal and hydraulic performance investigation of air heating plate type solar collectors with different duct profiles Cem Çorapçıoğlu ENE UZ244 ÇOR Figen Kadırgan
Karbon marjinal azaltım maliyet yönteminin konut sektöründe uygulanması Tuğçe Çıngay ENE UZ243 ÇIN Sermin Onaygil
Effect of heat leakage on the optimal performance of a twin-spool turbofan engine Mert Çolakoğlu ENE UZ242 ÇOL Ahmet Durmayaz
Nükleer tesislerde bilişim emniyeti Gökhan Akar ENE UZ247 AKA İskender Atilla Reyhancan
Gün öncesi piyasasında saatlik ve günlük elektrik fiyatları tahmini Yunus Emre Adalı ENE UZ248 ADA Bihrat Önöz
Rüzgar türbin kulelerinin tasarımında kullanılacak rüzgar yüklerinin belirlenmesine yönelik bir karşılaştırma Hüsniye Senem Büyükçolpan ENE UZ236 BÜY Burak Barutçu
Gama ışınlarına maruz kalmış ZrO2 ince filmlerin karakterizasyonu Defne Abaylı ENE UZ251 ABA Nilgün Doğan Baydoğan
Investigation the impacts of a dominant firms bidding strategies on market-clearing prices in a liberalising electricity market Burak Karaman ENE UZ250 KAR Sencer Ecer
Malatya Şeker Fabrikasında Bir Enerji Verimliliği Analizi Memnune Demirel Ökke ENE UZ252 ÖKK Filiz Baytaş
Türkiye için 2015 yılı kısa vadeli elektrik enerjisi talep tahmininin yapılması Yasemin Özliman ENE UZ256 ÖZL Sermin Onaygil
Akım serilerinin kaotik analizi karadeniz havzaları üzerine bir uygulama Aslıhan Albostan
ENE DR166 ALB Bihrat Önöz
Toprak ısı değiştiricilerinde yeni bir ısıl tepki yöntemi ve performansın parametrik incelenmesi
Murat Aydın
ENE DR246 AYD Altuğ Şişman
Alüminyum-Bor-Karbür kompozit malzemelerin radyasyon karşısındaki davranışının belirlenmesi, XCOM bilgisayar programı ile incelenmesi ve yeni bir hibrit kompozit radyasyon zırh malzemesi önerisi Ayhan Akkaş
ENE DR245 AKK Beril Tuğrul
İTÜ Triga Mark II araştırma reaktöründe enstrümental nötron aktivasyon analizi bağıl ve k0 standardizasyon yöntemlerinin çevresel örneklere uygulanması
Ayşenur Esen
ENE DR249 ESE Sevilay Hacıyakupoğlu

2014

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Orta ölçekli hidroelektrik enerji tesislerinin incelenmesi için örnek bir çalışma-bağışlı regülatörü Baver Mercan ENE UZ214 MER Bihrat Önöz
Hydrogen and carbon nanotube production via catalytic decomposition of menthabe Cansu Deniz ENE UZ213 DEN Nilgün Karatepe Yavuz
Türkiye doğal gaz arz güvenliği ve gelecek projeksiyonu ile incelenmesi Bilgehan Engin ENE UZ211 ENG Beril Tuğrul
Radyoaktif izleme tekniği ile rubidyumun topraktaki ilerleyişinin incelenmesi, sodyum ve potasyuma göre değerlendirilmesi Ertuğrul Demir ENE UZ212 DEM Beril Tuğrul
Rüzgar enerjisi potansiyel hesaplanmasında kullanılan bilgisayar programlarının karşılaştırılması Semih Güzel ENE UZ193 GÜZ Önder Güler
Bir yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrali için organik rankine çevrimi dizaynı ve modellemesi Erdem Acar ENE UZ192 ACA Üner Çolak
EÜAŞ Ambarlı fuel oil doğalgaz kombine çevrim santralinde kalite yönetim sisteminin uygulaması ve enerji verimliliği üzerine etkisinin incelenmesi Ekrem Çarkacı ENE UZ184 ÇAR Ahmet Bayülken
X-ışını görüntüleme sistemleri ile akciğer çekimlerinde farklı yöntemlerin doz tayini Hatice Baş Mor ENE UZ191 MOR Nesrin Altınsoy
Contract set optimization model (custom) for Turkish natural gas market Alper Acartürk ENE UZ223 ACA Gülgün Kayakutlu
Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliği ile ilgili risklerin belirlenmesi ve analizi Ümit Kılıç ENE UZ221 KIL Beril Tuğrul
Yaşlı evlerinde pencerelerin bina enerji ve gün ışığı performansına etkisinin incelenmesi Mehmet Okumuş ENE UZ199 OKU Hatice Sözer
Kordiyerit esaslı seramik malzemeden yapılmış termal enerji depolama sisteminin analizi Hakan Esgel ENE UZ198 ESG Üner Çolak
On the discrete nature of thermodynamics Alhun Aydın ENE UZ197 AYD Altuğ Şişman
Aluminyum titanatspinel'in radyasyon karşısındaki davranışının incelenmesi ve değerlendirilmesi Görkem Çevikbaş ENE UZ195 ÇEV Beril Tuğrul
Nötronlara maruz kalan ZnO:Alp-Si heterokavşakların akım-voltaj karakteristiklerinde oluşan değişimlerin incelenmesi Emrah Günaydın ENE UZ222 GÜN Nilgün Doğan Baydoğan
Termik santral kaynaklı bölgesel ısıtma sisteminin toplu konutlarda uygulama modellemesi ve ekonomik analizi Burak Yunus Çetin ENE UZ219 ÇET Nilgün Doğan Baydoğan
Güneş enerjisi ile çalışan küçük ölçekli pompalama sisteminin doğrudan ve enerji yedeklemeli çalışma modlarının karşılaştırılması Barış Durak ENE UZ220 DUR Fatih Öztürk
Energy performance of building integrated solarwall system case study: Sabiha Gökçen Airport Ömer Aydede ENE UZ218 AYD Hatice Sözer
Rüzgar santrallerinin güç sistemine entegrasyonu ve şebeke yönetmeliğine göre analizi Berk Rona ENE UZ217 RON Önder Güler
Dünya petrol piyasasındaki değişimlerin incelenmesi ve gelecek projeksiyonu Ediz Çıtak ENE UZ216 ÇIT Beril Tuğrul
Risk management approach and risk analysis in solar thermal energy projects Yeliz Şimşek ENE UZ194 ŞİM Üner Çolak
Türkiye doğal gaz tüketiminin incelenmesi ve analitik hiyerarşi süreci ile doğal gaz alım politikasına etkisinin irdelenmesi Merve Ayşe Yıkılmaz ENE UZ208 YIK Beril Tuğrul
Tek duvarlı karbon nanotüplerin organik güneş pillerinde elektrot malzemesi olarak kullanılması Osman Ürper ENE UZ146 ÜPR Nilgün Karatepe Yavuz
Gözenekli ortam olarak toprağın özelliklerinin gama ışını geçirgenlik tekniği ile saptanması Mehmet Cevdet Cebe ENE UZ228 CEB Filiz Baytaş
Hava soğutmalı bir güç santralı yoğuşturucusunun ısıl modeli ve ölçümlerle doğrulaması Erdal Şahin ENE UZ229 ŞAH Taner Derbentli
Ölçüm olmayan yerlerde debi-süreklilik eğrilerinin elde edilmesi Duygu Karagöl ENE UZ232 KAR Bihrat Önöz
Fotovoltaik modüllerin TS EN 45011 ve TS EN ISOIEC 17065 ürün belgelendirme sistemi kapsamında sertifikalandırılmasının araştırılması ve uygulanması Yusuf Biçer ENE UZ233 BİÇ Erhan Böke
Başlangıcından Günümüze Türkiye'de Rüzgar Enerjisi Mevzuatı Lisanslı ve Lisanssız Üretim Güvenir Kaan Eser ENE UZ226 ESE Burak Barutçu
Dikey karbon nanotüp üretimi ve çeşitli uygulamalar için yüzey özelliklerinin incelenmesi Zeynep Dalkılıç ENE UZ231 DAL Nilgün Karatepe Yavuz
Toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinde kuyular arası uzaklığın performansa etkisinin deneysel ve sayısal incelenmesi Ahmet Gültekin ENE UZ230 GÜL Altuğ Şişman
Değişken rüzgar hızlarında rüzgar türbinlerinde asenkron generatör moment kontrolü Özgün Kolaçık ENE UZ227 KOL Burak Barutçu
Zamandan bağımsız ve zamana bağlı nötron transport denkleminin sayısal çözümleri için süreksiz sonlu elemanlar yöntemleri Mehmet Mercimek
ENE DR224 MER Atilla Özgener

2013

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Design and simulation of electric vehicle fast charging station using solar and wind power Taha Nurettin Gücin ENE UZ142 GÜC Filiz Karaosmanoğlu
Design of fault- tolerant cascaded h-bridge multilevel inverter with output-side transformers using bidirectional switches Muhammet Biberoğlu ENE UZ141 BİB Filiz Karaosmanoğlu
Endüstriyel enerji verimliliği çalışmalarında değer akış haritalarının kullanımı Cem Keskin ENE UZ143 KES Gülgün Kayakutlu
Characterization of Electrochemically Prepared Cis Thin Films Gizem Şanlı ENE UZ144 ŞAN Figen Kadırgan
Nötronlara maruz kalan ZnO:A1 filmlerde optik modelin incelenmesi Teyfik Özdurmuşoğlu ENE UZ176 ÖZD Nilgün Doğan Baydoğan
Yerel bir kaynağımız olarak toryum madeninin nükleer enerji üretiminde kullanılabilirliğinin incelenmesi ve fizibilite analizi Ali İnsan Demirbağ ENE UZ177 DEM Bilge Özgener
Termoelektrik soğutucuların performansına doğrudan temaslı ısı değiştiricilerin etkilerinin deneysel incelenmesi Murat Ferhat Doğdu ENE UZ167 DOĞ Altuğ Şişman
Rüzgar hızı yükseltmelerinde kullanılan farklı yöntemlerin karşılaştırılması ve hata analizleri Yağcı Emre ENE UZ172 YAĞ Önder Güler
Metal katkılı karbon nanotüplerde hidrojen adsorpsiyonu Aynur Şenyer ENE UZ171 ŞEN Nilgün Karatepe Yavuz
Farklı destek ve katalizör malzemeleri ile tek duvarlı karbon nanotüp sentezi Fatih Gümüş ENE UZ170 GÜM Nilgün Karatepe Yavuz
Hibrit sistemlerin boyutlandırmasında veri çözünürlüğü etkisinin analizi Yusuf Serdar Çakır ENE UZ174 ÇAK Önder Güler
Optimization of Trombe wall performence using computational fluid dynamics and building energy simulation Güven Öğüş ENE UZ173 ÖĞÜ Murat Çakan
Mikroalg yetiştiriciliği yoluyla baca gazı kaynaklı karbondioksit azaltımı Okan Sayaner ENE UZ169 SAY Adem Tekin
LNG prosesi incelemesi ve üç farklı lng depolama ve gazlaştırma tesisi için maliyet analizi değerlendirmesi Erdinç Deli ENE UZ168 DEL Beril Tuğrul
Cross-Cutter system load torqueanalysis, system control and simulation Baturalp Aksoy ENE UZ196 AKS Ali Fuat Ergenç
İletken Zn1-xMg0.05Alxo ince filmlerinin radyasyon karşısında optik davranışlarının incelenmesi Doğan Akcan ENE UZ175 AKÇ Nilgün Doğan Baydoğan
Bir kombine çevrim santralin ekserji analizi Alper Güngör ENE UZ178 GÜN Murat Aydın
Techno-Economic Analysis of Hydrogen Supply Chains And Hydrogen Aircrafts For Gauteng Metropolitan Region of South Africa Ömer Faruk Konar ENE UZ150 KON Nilgün Karatepe Yavuz
Raylı sistemlerde yol tasarımının enerji üretimi üzerine etkilerinin belirlenmesi İlhan Keskin ENE UZ179 KES Önder Güler
Farklı Gama Kaynakları İçin Radyoterapik Bağıl Absorbe Tiroid Dozu Değerlendirmesi ve Geri Saçılım Faktörü İrdelemesi Deniz Kısınma ENE UZ145 KIS Beril Tuğrul
Tungsten, titanyum, bor içeren bazı malzemelerin gama ve nötron radyasyonu karşısındaki davranışının inelenmesi, xcom bilgisayar programı ile irdelenmesi ve yeni bir radyasyon zırh malzeme önerisi
Bülent Büyük
ENE DR225 BÜY Beril Tuğrul
Extended Exergy Accounting (EEA) Analysis of Turkish Society- Determination of Environmental Remediation Costs Candeniz Seçkin
ENE DR145 SEÇ Ahmet Bayülken, Enrico Sciubba

2012

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Çinko oksit (ZnO) nanoyapıların organik güneş pillerinde uygulaması Faruk Ballıpınar ENE UZ137 BAL Figen Kadırgan
Değişken devirli sirkülasyon pompalarında enerji verimliliği Metehan Karaca ENE UZ123 KAR Murat Aydın
Fırat Havzası'nda düşük akımların analizi Olgu Yıldırımlar ENE UZ132 YIL Bihrat Önöz
Genetik algoritma ile mikrokanal ısı kuyusu en iyileme Ömer Çakır ENE UZ125 ÇAK Filiz Baytaş
Hydrogen adsorption on functionalizd single-walled carbon nanotubes:a DFT study Süha Erhan Ünal ENE UZ136 ÜNA Nilgün Karatepe Yavuz
İTÜ Enerji Enstitüsü yenilenebilir enerji sistemlerinde işaret işleme ve analiz düzeneği Mehmet Rifat Öcal ENE UZ126 ÖCA Burak Barutçu
Kritik-üstü tip bir buharlı güç santralinin enerji ve ekserji analizi Hüseyin Erhan Şahin ENE UZ133 ŞAH Murat Aydın
Led ışık kaynaklı enerji verimli endüstriyel aydınlatma armatürü optik tasarımı Niyazi Gündüz ENE UZ130 GÜN Sermin Onaygil
Nükleer santralların maliyet analizi Zeynep Hazal Turanlı Orakçı ENE UZ127 ORA Beril Tuğrul
Rüzgar enerjisi destekli aslantaş pompaj biriktirmeli hidroelektrik santrali örnek çalışması Duygu Büyükyıldız ENE UZ131 BÜY Bihrat Önöz
Sanayide enerji verimliliği potansiyeli ve basınçlı hava sistemlerinde verimlilik Murat Kaya ENE UZ138 KAY Filiz Baytaş
Sezgisel yöntemler kullanarak optimal güç akışı Rengin İdil Cabadağ ENE UZ135 CAB Belgin Emre Türkkay
Termoelektrik soğutucuların modellenmesi ve karakterizasyonu Türker Şahin ENE UZ124 ŞAH Altuğ Şişman
Türkiye çay sektörünün mevcut durumu ve bir çay fabrikasında enerji verimliliği analizi Furkan Korkmaz ENE UZ129 KOR Önder Güler
Türkiye sanayi ve konut elektrik enerji talebinin öngörülmesi ve konut elektrik tüketimi etkileyen parametrelerin belirlenmesi Sezgin Durak ENE UZ128 DUR Önder Güler
Vanadyum redoks akışkan akü enerji depolama sistemli bir rüzgar tarlası için enerji üretim ve depolama analizi Cansev Çakır ENE UZ122 ÇAK Burak Barutçu
Termoölçek etkiler
Gülru Babaç
ENE DR134 BAB Altuğ Şişman
Bir entegre güneş kombine çevrim santrali fizibilite çalışması
Ahmet Emin Şentürk
ENE DR139 ŞEN Ahmet Emin Şentürk
Ofis binaları için aydınlatma enerjisi tasarruf potansiyelleri hesaplama amaçlı bir yöntem önerisi
Emre Erkin
ENE DR140 ERK Sermin Onaygil

2011

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Fotovoltaik Modüller için bir gerçek saha performans ölçüm platformunun tasarımı,kurulumu ve testleri
Kerem TURHAN ENE UZ113 TUR Altuğ ŞİŞMAN
Vadanyum redoks akışkan akülerin elektriksel karakterizasyonunun belirlenmesi ve performans ölçümlerinin gerçekleştirilmesi
Kenan KILAVUZ
ENE UZ117 KIL Altuğ ŞİŞMAN
İstanbul Kilyos (KUMKÖY) bölgesinin rüzgar kaynaklı enerjiler açısından değerlendilirmesi
Mehmet Emre HAKYEMEZ
ENE UZ118 HAK
Bihrat ÖNÖZ
Radyasyona maruz kalmış TA205 ince filmlerin yapısal özelliklerinin incelenmesi
Banu ERKAN
ENE UZ119 ERK Nilgün BAYDOĞAN
Loca Analysis of Sture
Halil ASLAN
Atilla ÖZGENER
Enerji etkililiğinin ölçümünde veri zarflama analizi modellerinin kullanımı
Mert ÖZGÜR
Sermin ONAYGİL
50 Hz Elektromanyetik alanlar ve biyolojik etkileri
Güneş Gülşen GÜÇLÜ
Prof.Dr. Adnan KAYPMAZ
Fındık kabuğundan fiziksel alanlar ve kimyasal aktivasyonla aktif karbon üretimi ve karakterizasyonu
Yiğit ÖRKÜN
ENE UZ114 ÖRK Nilgün KARATEPE YAVUZ
Farklı katalizörlerle karbon nanotüp sentezi
Ezgi Dündar TEKKAYA
ENE UZ116 TEK Nilgün KARATEPE YAVUZ
Assembly homogenization of light water reactors by a Monte Carlo reactor physics method and virification by a deterministic method
Aziz Bora PEKİÇTEN
ENE UZ115 PEK Bilge ÖZGENER
Düşey borularda su-buhar akışı için iki fazlı sürtünme çarpanı hesaplamasında kullanılan deneysel verilerin, korelasyonların ve basınç düşümü bileşenlerinin analizi
İsmail Ahmat ODABAŞ
ENE UZ120 ODA Ahmet DURMAYAZ
Pt ve Sn bazlı ikili ve üçlü nano boyutta elektrokatalizörlerin PEM yakıt hücrelerinde oksijenin indirgenmesi için incelenmesi
Beril AKAYDIN
ENE UZ112 AKA Figen KADIRGAN
Bir Fotovoltaik Güneş eerjisi santralinin fizibilitesi, Karaman bölgesinde 5MW lık güneş enerjisi santrali için enerji üretim değerlendirmesi ve ekonomik analizi
Mehmet Harun GİRGİN
ENE UZ109 GİR A. Beril TUĞRUL
Granitik kayaçların Radyolojik ve Mineralojik Yönden değerlendirilmesi
Emel ÇETİN
ENE UZ104 ÇET Nesrin ALTINSOY
Yüksel ÖRGÜN
Bina otomasyon sistemlerinin Enerji Verimliliğine Etkisinin analizi
Hüma AKSAKAL
ENE UZ106 AKS Sermin ONAYGİL
Bazı Lignoselülozik malzemelerin ısıl bozunma davranımlarının incelenmesi
Mustafa Can ÇELEBİ
ENE UZ108 CEL Nilgün KARATEPE YAVUZ
Rüzgar Karakteristiği ve Enerjisine etki eden faktörlerin incelenmesi
Polat YETER
ENE UZ107 YET Önder GÜLER
Daimle AG ye ait iki fabrika da düşük sıcaklıkta atık ısı geri kazanımı olanaklarının ekonomik analizi
Atilla AYATA
ENE UZ105 AYA Sermin ONAYGİL
Filiz BAYTAŞ
Sürdürülebilir binalar için çevresel ürün bildirimine sahip yapı malzemeleri konusunda Türkiye de mevcut durumun iredelenmesi
Katya KAYA
Ayşe Zerrin YILMAZ
Bir yakıt pili - ısı makinası hibrit sisteminin modellenmesi
Osman Sinan Süslü
ENE DR121 SÜS İpek Becerik

2010

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Akış alan modellemesiveistatistiksel enerji öngörüsü :Maslak örneği Sevinç RÜSTEMOĞLU ENEUZ83 RÜS Burak BARUTÇU
S. Sibel MENTEŞ
Denizli İlinin Tavas ilçesine ait rüzgar enerjisi potansiyelinin hesaplanması ve ekonomik analiz Serap TALAYOĞLU ENEUZ82 TAL Önder GÜLER
Medya sektöründe elektrik enerji kalitesinin harmonik yönünden incelenmesi ve çözüm önerileri İlter CON
ENEUZ81 CON Önder GÜLER
Şebeke bağlantılı ve şebekeden bağımsız hibrit güç sistemleriyle enerji üretiminin ekonomik analizi Ali Yasin TELLİ
ENEUZ80 TEL
Belgin TÜRKAY
Kombine çevrim santrallerinde verimlilikve tasarruf olanaklarının belirlenmesi : Örnek bir tesisin incelenmesi Hale ALTAY
ENEUZ79ALT Önder GÜLER
Farklı yükseklik ve örnekleme aralıklarındaki rüzgar verilerinin rüzgar potansiyeli tahminine etkisinin incelenmesi Ebubekir FIRTIN ENEUZ78 FIR Önder GÜLER
Gama transmisyon tekniği ile Al katkılı ZnO ince filmlerin yapısındaki değişimlerin incelenmesi Burak Emre KARAGÖZ ENEUZ77 KAR
Nilgün BAYDOĞAN
ZnO nanokristallerinde elektromanyetik radyasyon etkisi Lale SEPET ENEUZ76 SEP
Nilgün BAYDOĞAN
Radyografik muayene yöntemi ile petrol boru hatlarındaki borularda kaynak dikişi ve diğer hataların incelenmesi Cihan DELİGÖZ ENEUZ75DEL Nilgün BAYDOĞAN
CANDU 6 nükleer güç santralinin ekserji analizi
Volkan ÜNSAL ENEUZ74 ÜNS
Ahmet DURMAYAZ
Rezonans integrallerinin hesaplanmasında sayısal bir yöntem Tayfun TANBAY ENEUZ73 TAN
Bilge ÖZGENER
Using nuclear energy in a spacecraft for propulsion and power in a microvity environment Uğur GÜVEN ENEUZ72 GÜV Murat AYDIN
Duvarlarında ayrık kaynak çiftleri olan kapalı kapta doğal taşınımın sayısal olarak incelenmesi Ramazan AYDIN ENEUZ71 AYD Filiz BAYTAŞ
Cubic nodal expansion method for the radial solution of the neutron diffusion equation in cylindrical geometry İlker Ahmet TOPUZ
ENEUZ70 TOP
Atilla ÖZGENER
Endüstri tesislerinde enerji verimli aydınlatma teknikleri ve örnek çalışma Reha Mehmet GÖKMEN ENEUZ68 GÖK
Sermin ONAYGİL
Gözenekli ortam ve komşu akışkan tabakadan oluşan bileşik sistemde akışın analitik olarak incelenmesi Burak İhsan KULGA ENEUZ67 KUL Filiz BAYTAŞ
Türkiye'nin petrol arz güvenliği Ali YILDIRIM ENEUZ65 YIL
A. Beril TUĞRUL

2009

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Termoelektrik jeneratörlerin çok düşük sıcaklıklarda teorik ve deneysel karakterizasyonu Haluk ÖZGÜN ENEUZ49 ÖZG Altuğ ŞİŞMAN
Birleşik çevrimli kojenerasyon tesisinin performansına hava şartlarının, yük faktörünün ve ara soğutmanın etkisi Hidayet Volkan YENER ENEUZ50 YEN Ahmet DURMAYAZ
Zeytin çekirdeğinden üretilen aktif karbonun bana gazı desülfürizasyonunda kullanılması Eda ÇETİNKAYA ENEUZ52 ÇET Nilgün YAVUZ
Değişken su konsantrasyonlarının PEM yakıt pilinin iki boyutlu modellemesi Nilay UNUTULMAZ ENEUZ53 UNU Altuğ ŞİŞMAN
Biyokütle enerjisi potansiyelinin Türkiye açısından değerlendirilmesi Fahriye Enda ÇAĞAL ENEUZ54 ÇAĞ Sermin ONAYGİL
Otomotiv sanayinde enerji verimliliği ve enerjitasarruf olanaklarının belirlenmesi Ömer Emre UYLUKÇUOĞLU ENEUZ55 UYL Önder GÜLER
Adapazarı merkezi kış dönemi radon ölçüm ve analizleri Enis KAPDAN ENEUZ56KAP Nesrin ALTINSOY
Santrifüj pompa performansının sayısal analizi Mehmet KAYA ENEUZ57 KAY Murat AYDIN
Karbon nanotüplerin polimerler ile fonksiyonlaştırılması Ayşenur ÖRS ENEUZ58 ÖRS Nilgün YAVUZ
Türkiye'nin jeotermal potansiyelinin değerlendirilmesi : enterpolasyon teknikleri kullanılarak Türkiye'nin yer altı sıcaklık haritalarını geliştirilmesi Mehmet Kağan ÇAKIN ENEUZ59 ÇAK Abdurrahman SATMAN
CFD modelling of a close-coupled catalytic convertor Esra GEMİCİ ENEUZ60GEM Murat AYDIN
Aktif karbon üretim sürecinin termogravimetrikanaliz ile incelenmesi Burcu ÖZDEMİR ENEUZ61 ÖZD Nilgün YAVUZ
Avrupa Birliği enerji iç piyasasına yönelik düzenlemeler kapsamında fiyatlandırma sistemlerinin uyumu Onur UMUR ENEUZ62 UMU N. Hülagû SOHTAOĞLU
Güneş enerjili sistemlerin yol ydınlatması amaçlı kullanımı Mustafa BÜYÜKKILIÇ ENEUZ63 BÜY Sermin ONAYGİL
İzotop ayırmada dizi kuramı hesaplamaları Abdulhamit ABDURRAHİM ENEUZ64 ABD Bilge ÖZGENER

2008

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Yol aydınlatmasında enerji maliyet analizi Özlem ÖZKIZILKAYA ENE UZ35 ÖZK Sermin ONAYGİL
Yeraltı metro sistemlerinin aydınlatılmasında enerji etkinliği Selçuk TUNA ENE UZ37 TUN Sermin ONAYGİL
Rüzgar enerjisi potansiyeli ve ekonomik analizinde Weibull dağılımının kullanımı Seyit Ahmet AKDAĞ ENE UZ38 AKD Önder GÜLER
Yüksek ve düşük akımların mevsimselliği Orta Fırat Havzası uygulaması Aslıhan ALBOSTAN ENE UZ39 ALB Bihrat ÖNÖZ
Development of a nodal method for thesolution of the neutron diffusion equation in cylindrical geometry Mehmet MERCİMEK ENE UZ40 MER Atilla ÖZGENER
Tekstil sanayinde enerji verimliliği ve enerji verimli motor sistemleri Evren ÖNÖZ ENE UZ41ÖNÖ Sermin ONAYGİL
Rüzgar enerjisi üretiminde depolama tekniği ve tahmin sistemleri kullanılarak enerji yönetim sisteminin geliştirilmesi Bünyamin YAĞCITEKİN ENE UZ42 YAĞ Önder GÜLER
Elektrik dağıtım sistemlerinde kompanzasyon ve enerji kalitesi sorunları Barış ENGİN ENE UZ43 ENG Adnan KAYPMAZ
Yol aydınlatması otomasyonu Burcu BÜYÜKKINACI ENE UZ44 BÜY Sermin ONAYGİL
Avrupa Birliği'nin enerji arz güvenliği kapsamında ulusal doğalgaz ve elektrik şebekelerinin Akdeniz havzası odaklı entegrasyonu Serdal EROL ENE UZ48 ERO N.Hülagû SOHTAOĞLU
Ticari binalarda enerji performans kriterlerinin belirlenmesi Özgür Şahin ÖZÜPAK ENE UZ51ÖZÜ Sermin ONAYGİL

2007

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Ömerli Havzasında serpinti radyonüklidleri yöntemiyle erozyonun belirlenmesi M.Sahip KIZILTAŞ ENEUZ30 KIZ Sevilay HACIYAKUPOĞLU
Güneş enerjili absorpsiyonlu soğutma sistemi Evren GORALI ENEUZ31 GOR Abdurrahman KILIÇ
Enerji güvenliğinin değerlendirilmesine göstergelerin küresel eğilimler ile ulusal tehdit algılamaları ekseninde analizi Yusuf CANSIN ENEUZ32 CAN Nazif Hülagû SOHTAOĞLU
Silisyum güneş pillerinin elektriksel karakteristikleri ve üretim teknolojileri Engin ORUÇ ENEUZ33 ORU
İ. Necmi KAPTAN
Isı borusunun yalıtılmış bölgesindeki akışın analitik olarak incelenmesi Musa SEVEN ENEUZ34SEV
Filiz BAYTAŞ
Redox behaviour of plasma sprayed metal supported sofc Esra KUNT ENEUZ36 KUN
Nesrin ALTINSOY
Nilgün YAVUZ
Gazların termodinamik davranışlarında kuantum ölçek etkileri Coşkun FIRAT ENEDR45 FIR
Altuğ ŞİŞMAN
Nano gaz transportunda kuantum ölçek etkileri Z.Fatih ÖZTÜRK ENEDR46 ÖZT
Altuğ ŞİŞMAN
Tektürel olmayan gözenekli bir ortamda doğal taşınımla ısı ve kütle geçişinin sonlu hacim yöntemi ile sayısal olarak incelenmesi
Sevgi AKBAL ENEDR47 AKB
Filiz BAYTAŞ

2006

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Investigation of the non isothermal combustion kinetics of some agricultural residues Fikriye Seda YÜCEL ENEUZ12 YÜC Serdar YAMAN
Türkiye'de binalarda ısıtma enerjisi korunumu yönetmeliğinin sıcak kuru iklim bölgesi için değerlendirilmesi İpek OSANMAZ ENEUZ13 OSA Zerrin YILMAZ
An Approach to passive solar solarintelligent building design Meltem BAYRAKTAR ENEUZ14 BAY Zerrin YILMAZ
Sanayide enerji yönetimine yeni bir yaklaşım ve tekstil sanayisinde uygulamalar Okan ÖZ ENEUZ15 ÖZ Hasan SAYGIN
Tekstil sektöründe enerji tasarrufolanaklarının belirlenmesi Ahmet GÜLCİVAN ENEUZ16 GÜL Önder GÜLER
Silindirik parabolik güneş toplayıcılarının ısıl analizi Candeniz SEÇKİN ENEUZ17 SEÇ Abdurrahman KILIÇ
Çok gruplu nötron difüzyon denkleminin kuadratik sınır elemanları yönetimi ile çözümü Menekşe KAYA ENEUZ18 KAY Bilge ÖZGENER
Er:YAG laser tekniği ile diş sert dokusunda kavite oluşturulmasına ilişkin çalışma şartlarının incelenmesi ve optimal parametrelerin tayini Yahya GÖKNAR ENEUZ19 GÖK A. Beril TUĞRUL
Akıllı binalardaki teknik teknolojik sistemler ve enerji izleme sisteminin entegrayonu Mehmet SÖNMEZ ENEUZ20 SÖN Önder GÜLER
Melez kavağın karbonizasyonu Mustafa Hakan ÖZYURTKAN ENEUZ21 ÖZY Ayşegül MERİÇBOYU
Salavatlı jeotermal santralinin ekserji analizi Tamer DURMUŞ ENEUZ22 DUR Ümran SERPEN
Bilgisayar yardımı ile binalardan enerji kayıp ve kazançlarının hesabı Berker YURTSEVEN ENEUZ23 YUR Cem PARMAKSIZOĞLU
Kentsel katı atıklardan enerji üretimi NergizAKPINAR
ENEUZ24 AKP Mete ŞEN
İstanbul Boğazı için nükleer teknikle yüzey tuzluluk tayini, yeni bir analitik model ve irdelenmesi Şerife İpek KARAASLAN ENEDR25 KAR A. Beril TUĞRUL
Kaynar sulu nükleer reaktörlerde eksenel akı modlarının termalhidrolik kararsızlıklarla etkileşmesi Demirel AKTAŞ ENEDR26 AKT Melih GEÇKİNLİ
İki bölgeli ortamda iki boyutlu ve iki gruplu nötron difüzyon denklemlerinin çözümünde sınır elemanları ve sonlu elamanlar yöntemlerinin birlikte kullanımı Şükran ÇAVDAR ENEDR27 ÇAV Atilla ÖZGENER
Sınır elemanları yönteminin nötron difüzyon denklemine uygulanmasında Chebyshev polinomsal hızlandırması Öznur ENGİN ENEDR28 ENG Bilge ÖZGENER
Elektrik sektöründe özelliştirme ve Türkiye'de serbest tüketici uygulaması Ali Uygar GÜRBÜZ ENEUZ29 GÜR
Sermin ONAYGİL

2005

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Gama transmisyon tekniği ileCs-137 veCo-60 gama kaynağı kullanılarak farklı metaller için yoğunluk tayini M.ErgunTURGAY ENE UZ6 TUR A. Beril TUĞRUL
Gamaabsorpsiyontekniği ile başlıca üç kıymetli metalin analizi, kütle zayıflatma katsayıların tayini ve irdelenmesi Arzu KURTOĞLU ENE DR10 KUR A. Beril TUĞRUL
Çeşitli bitkisel atıkların karbonizasyonu Berrin BAY ENE UZ11 BAY
Ayşegül MERİÇBOYU

2004

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
İçinde ısı üretimi olan ve ısıl dengede olmayan gözenekli bir kanalda taşınılma ısı geçişi ve akışın incelenmesi Mukadder HANEDAR ENE UZ2HAN A. Cihat BAYTAŞ
Farklı malzemelerinSr-90 beta kaynağı karşısındaki davranışı GülceÖğrüçILDIZ ENE UZ3 ILD
A. Beril TUĞRUL
Darsu yollarıiçin radyasyon izleme tekniği ile atık debi analizinin yeni bir incelemesi Zuhal ER ENE DR5 ER
A. Beril TUĞRUL
Konutlarda enerjiyönetimi :kompact fluoresan lamba kullanımı Emre ERKİN ENE UZ7 ERK
Sermin ONAYGİL
Nükleer güç reaktörlerindesensör güvenilirliğinin reaktör işletimine etkileri Burak BARUTÇU ENE DR8 BAR
Melih GEÇKİNLİ
Serhat ŞEKER
Erozyon vesedimentasyon araştırmalarında radyonüklidlerin kullanımı Meryem KAYA ENE UZ9 KAY
Sevilay HACIYAKUPOĞLU
Poissondenklemi için ters kaynak probleminin çözümüne yapay sinir ağları ile bir yaklaşım Melek YILMAZ ENE UZ1 YIL
Melih GEÇKİNLİ

2003

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
MTR tipi araştırma reaktörlerinde havuz suyu kaybı kazasının analizi Ayhan YILMAZER ENE DR4 YIL Hasbi YAVUZ