1. İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Ekonomisi Araştırma Grubu (EEAG) Başkanı ve İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sencer Ecer tarafından 19 Haziran-12 Temmuz 2012 döneminde Elektrik Ekonomisi üzerine seri olarak toplam yedi seminer ve çalıştay organize edildi. Seminer serisi "Static and Dynamic Competition in Electricity Markets, Welfare, and Wind Power" başlığıyla İTÜ'yü 2012 yazında TÜBİTAK BİDEB burslusu olarak ziyaret eden University of Guelph (Kanada) Öğretim Üyesi Assoc. Prof. Talat Genç tarafından verildi. Çalıştaylarda ise Short-Run Electricity Supply Function in Turkey (Gamze Can, İTÜ İktisat YL), Wind Energy, Turbines, and Turkey (Yard. Doç. Burak Barutçu, İTÜ Enerji Enstitüsü), Pricing in the Turkish Electricity Market (Erhan Duran, EÜAŞ) ve Trade and Competition in Electricity Markets (Prof. Ege Yazgan, Bilgi Üniversitesi) başlıklı konuşmalarla Türkiye Elektrik Piyasaları İTÜ'nün çeşitli fakülte ve enstitülerinden ve özel sektörden katılımcıların da! katkılarıyla çeşitli açılardan derinlemesine tartışıldı.

  2. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile ortak Enerji Sektörü Toplantısı (Kış 2011)