Grup Üyeleri

İTÜ Enerji Enstitüsü
Filiz Baytaş, Prof. Dr.
Nilgün Yavuz, Prof. Dr.
Sema Erentürk, Prof. Dr.
Nesrin Altınsoy, Prof.Dr.
Nilgün Baydoğan, Prof. Dr.
Sevilay Hacıyakupoğlu, Prof. Dr.
Sahip Kızıltaş, Yük.Lis., TRIGA MARK-II
Zeyneb Camtakan, Dr.

İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Zuhal Er, Doç. Dr.

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Mustafa Demir, Prof. Dr.Temel Araştırma Konuları

Radyasyonla Ölçüm Teknikleri
Radyoaktif İzleme Teknikleri
Radyografi
Nötron Aktivasyon Analizi
Tahribatsız Nükleer TekniklerNET-RG'ın Amacı

Nükleer Teknikler farklı alanlardaki nükleer teknikler uygulamaları ve ilgili açılımlarındaki (örneğin; Radyasyon ölçüm ve uygulamaları, Tahribatsız nükleer yöntemler, Radyoaktif izleme teknikleri vb. gibi konularında) faaliyetleri kapsamakta olup, bu konularda teknolojik gelişim ile yeni teknoloji ürünleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Nükleer teknikler, farklı alanlarda (Enerji santrallarında, enerji sistemlerinde, endüstriyel amaçlı uygulamalarda, nükleer tıpta vb.) yer alan cihazların teknik parametreleri ile ilgili olarak, Avrupa Birliği, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve benzeri ulusal-uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiş kriterlere uygun kalibrasyon ve kolimasyon tasarımlarını gerçekleştirebilecek bilgi birikiminin sağlanması amaçlanmaktadır.