Grup Üyeleri

İTÜ Enerji Enstitüsü
Filiz Baytaş, Prof. Dr.
Nilgün Yavuz, Prof. Dr.
Sema Erentürk, Prof. Dr.
Nesrin Altınsoy, Prof.Dr.
Nilgün Baydoğan, Prof. Dr.
Sevilay Hacıyakupoğlu, Prof. Dr.
Sahip Kızıltaş, Yük.Lis., TRIGA MARK-II
Zeyneb Camtakan,Dr.

İTÜ İçinden
Prof.Dr. Cenap ÖZBEN (İTÜ Fen-Ed.Fak.- Fizik Bölümü)
Prof.Dr. Sabri ÇELİK (İTÜ Maden Fak.)
Prof.Dr. Yüksel ÖRGÜN. (İTÜ Maden Fak.)
Doç.Dr. Zuhal ER (İTÜ Fen-Ed.Fak.- Fizik Bölümü)

İTÜ Dışından
Prof.Dr. Mustafa DEMİR (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. Nükleer Tıp An.B.D)
Prof.Dr. Ferhat GÖKBULAK (İÜ Orman Fakültesi)

Yurt Dışından
Prof.Dr.Des WALLING (EU)Temel Araştırma Konuları

Sağlık Fiziği
Radyasyon Zırhlaması
Çevresel Radyoaktivite Değerlendirmeleri
Radyonüklidlerle Toprak Taşınmasının İncelenmesi
Radyoaktif AtıklarRKRAG-in Amacı

Radyasyondan korunma ve radyoekoloji grubu; doğal radyasyon ölçümleri ile bunlardan ayrı olarak, radyasyonla ilgili her tür faaliyette ve kontaminasyon-dekontaminasyon şartlarında, toprak, su, malzeme ve havadaki radyonüklidlerin (doğal yolla var olan veya yapay şekillerde karışan radyoizotopların) tesbiti, takibi ve kontrolu ile bu radyonüklidlerle çevre hakkında bilgi edinme, radyolojik atıkların değerlendirilmesi, elimine edilmeleri, dolayısıyla çevre ve insanın radyasyondan korunmasına ilişkin faaliyetleri kapsamakta olup, bu konularda teknolojik gelişim ile yeni teknoloji ürünleri geliştirmeyi hedeflemektedir.