TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2022 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı ve TÜBİTAK tarafından kamuoyuna duyuruldu.

senem

İTÜ bünyesinde 14 projenin desteklendiği 2021 yılı 1.dönem çağrısında Enstitümüz Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Senem Şentürk Lüle’nin “Toryum Yakıtlı Mikro Nükleer Reaktör Tasarımı” başlıklı projesi destek almaya hak kazandı.

Mikro nükleer reaktörler 10 MWe mertebesinde elektrik üretebilen yenilikçi tasarımlardır. Bu proje ile askeri üslerde, kırsal bölgelerde, enerji ulaştırmanın mümkün olmadığı ancak tarıma açılabilecek alanlarda ve afet durumlarında hava veya kara yolu ile taşınarak elektrik ihtiyacını karşılayacak bir mikro reaktör ülkemizde yaygın şekilde bulunan toryumdan faydalanılarak dışa bağımlılığı azaltacak şekilde nasıl tasarlanır sorusuna yanıt aranacaktır. Bu yapılırken bir çoklu-fizik (nötronik ve ısıl-hidrolik) yöntemi geliştirilecek ve bu yöntem yeni bir yazılıma dönüşecektir. İstenilen gücü, istenilen boyutlarda ve nükleer güvenlikten ödün vermeden sağlayabilmek için yakıt geometrisi ve malzemesi seçimi, yakıt yerleşim optimizasyonu ve kalp tasarımı çalışmaları yapılacaktır.