“Bilgi, deneyim ve teknolojik olanakların sınırlarını genişleterek ileri araç teknolojileri odağında çözümler geliştirmek” misyonu ve “mobilite teknolojilerinde yenilikçi çözümler üreten dünyada lider bir araştırma altyapısı olmak” vizyonu ile kurulan İTÜ İleri Araç Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İLATAM) 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında tüzel kişilik kazanmak için yaptığı başvurunun değerlendirmesi 9-10 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İLATAM müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, 40 akademisyen ve 15 özel sektör temsilcisinin yer aldığı değerlendirmenin sonucu bekleniyor. 

ilhan