Enerji Enstitüsü Enerji Bilim ve Teknoloji Programı mezunu Dr. Türkan Doğan’ın enstitümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Nilgün Baydoğan ile gerçekleştirdiği “Synthesis of poly(imide) siloxane block copolymer, structural characterization and comparison of irradiation effect in radiation shielding properties for flexible sheet and pelletized form” isimli doktora tezinden çıkan radyasyon zırhlamada kullanılmak üzere poli(imid siloksan) blok kopolimeri ile ilgili “Radyasyon Zırhlamada Kullanılmak Üzere Bir Malzeme Ve Söz Konusu Malzemenin Üretim Yöntemi”  adlı buluş Türkan Doğan, Nilgün Kızılcan  ve Nilgün Baydoğan adına 2019 07219  tescil numarası ile 21/01/2022 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendi.


TPATENTENSTİTÜSÜ