Doç. Dr. M. Suha Yazıcı’nın “Karbon Textil Kompozit Fotoelektrotlar ile Çevre Dostu Fotoelektrokimyasal Hidrojen Üretim Sistemi (PEC2HY) isimli dikkat çekici araştırması TÜBİTAK-NRF Programı tarafından desteklendi. Proje kapsamında fotoanot, fotokatot ve tandem hücre geliştirilerek fotoelektrokimyasal hidrojen üretimi araştırılacaktır.  Projede farklı metal yapılardan ince-film oluşturulması, hücre tasarımı ve elektrokimyasal testler gerçekleştirilecektir.