Düzenleme Kurulu Başkanlığı Enstitü Müdür Yardımcımız Prof.Dr. Nilgün K. YAVUZ tarafından yapılan II. Doktora Tez Çalıştayı 13-14 Eylül 2018 tarihlerinde Enerji Enstitüsünde gerçekleşti.  Çalıştay, Enstitü Müdürü Prof.Dr. A. Filiz BAYTAŞ’ın açılış konuşması ile başladı. 

Oturum Başkanlığını Öğr.Üyesi Dr. Coşkun FIRAT’ın yaptığı birinci oturumda Ozan KORKMAZ “Türkiye Piyasasında Elektrik Fiyatının Tahmin Edilmesi için Bilimsel Bir Model Geliştirilmesi” başlıklı semineri,  Türkan DOĞAN “Güneş Hücrelerinde Kullanılmak üzere Esnek Polimerlerin Geliştirilmesi” başlıklı semineri; Oturum Başkanlığını Doç.Dr. Hatice SÖZER’in ikinci oturumda, Enis KAPDAN “Ankara İli ve Çevresinde Doğal Radyoaktivitenin ve Elementer Yapının İncelenmesi ve Yıllık Etkin Dozun Belirlenmesi” başlıklı, Ahmet GÜLTEKİN “Sprey Soğutma Modellemesi İçin Yüksek Sıcaklığa Sahip Yüzeylerde Tek ve Çoklu Damlacık Etkileşimlerinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi” başlıklı semineri, Oturum Başkanlığını Prof.Dr. Önder GÜLER’in yaptığı üçüncü oturumda, Enda TOLON “Design and Optimization of Biomass Fired Combined Heat and Power Plants”,  Selin DEMİRCİ “Lityum İyon Pilleri için Üç Boyutlu Grafen/KNT /Si Nanokompozit Anotların Geliştirilmesi” başlıklı, Elif KAYA CEYLAN ise “Deterministik Rüzgar Enerjisi Tahmin Metotlarında Sezgisel Yöntemler Kullanılarak Başarım İyileştirilmesi” başlıklı seminerleri verdiler.

calistay