İTÜ Enerji Enstitüsü EİK’nin amacı;

 • Enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip insanların yetiştirilmesinde,

 • Sektörün teknik problemlerinin çözümünde ve ArGe/ÜrGe/GeUy süreçlerinde,

 • İTÜ Enerji Enstitüsünün faaliyetleri ile ilgili enerji sektörünün öneri, eleştiri ve katkılarını alarak İTÜ Enerji Enstitüsü ile sektör arasında etkin bir işbirliğinin sağlamasıdır.

Bu amaçlar doğrultusunda Enstitü,

 • Yılda bir kez EİK toplantıları düzenlemeyi,

 • EİK toplantılarında kuruluş tarafından Enstitüye iletilen öneri, görüş ve eleştirileri Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirmeyi,

 • Kuruluş tarafından Enstitüye iletilen ArGe/ÜrGe/GeUy problemleri ile ilgili araştırma gruplarını, araştırmacıları ve/veya tez öğrencilerini gizlilik anlaşmaları çerçevesine bu problemler üzerinde çalışacak şekilde yönlendirmeyi,

 • Lisansüstü programın güncellenmesi, yeni ders önerilerinin geliştirilmesi ve yeni programların tasarlanması konularında kuruluşun görüş ve önerilerini almayı beyan eder.

Kuruluş ise,

 • İTÜ Enerji Enstitüsünün organize edeceği EİK toplantılarına temsilcileri aracılığı ile katılmayı,

 • EİK’nin amaçları doğrultusunda görüş, öneri ve eleştirilerini Enstitüye iletmeyi,

 • Uygun göreceği konu ve içerikteki ArGe/ÜrGe/GeUy problemlerini, gizlilik anlaşması çerçevesinde tez ve/veya araştırma konuları olarak Enstitüye önermeyi,

 • Lisansüstü program, yeni dersler ve programlar ile görüş ve önerilerini Enstitüye iletmeyi beyan etmektedir.


0_09950

0_09951