İTÜ Enerji Enstitüsü SDK’nın amacı;

 • Enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip insanların yetiştirilmesinde,

 • Sektörün teknik problemlerinin çözümünde ve ArGe/ÜrGe/GeUy süreçlerinde

 • İTÜ Enerji Enstitüsünün faaliyetleri ile ilgili enerji sektörünün öneri, eleştiri ve katkılarını alarak İTÜ Enerji Enstitüsü ile sektör arasında etkin bir işbirliğinin sağlamasıdır.Bu amaçlar doğrultusunda;Enstitü,

 • Yılda bir kez SDK toplantıları düzenlemeyi,

 • SDK toplantılarında kuruluş tarafından Enstitüye iletilen öneri, görüş ve eleştirileri Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirmeyi

 • Kuruluş tarafından Enstitüye iletilen ArGe/ÜrGe/GeUy problemleri ile ilgili araştırma gruplarını, araştırmacıları ve/veya tez öğrencilerini gizlilik anlaşmaları çerçevesine bu problemler üzerinde çalışacak şekilde yönlendirmeyi,

 • Lisansüstü programın güncellenmesi,yeni ders önerilerinin geliştirilmesi ve yeni programların tasarlanması konularında kuruluşun görüş ve önerilerini almayıKuruluş ise,

 • İTÜ Enerji Enstitüsünün organize edeceği SDK toplantılarına temsilcileri aracılığı ile katılmayı,

 • SDK’nın amaçları doğrultusunda görüş,öneri ve eleştirilerini Enstitüye iletmeyi,

 • Uygun göreceği konu ve içerikteki ArGe/ÜrGe/GeUy problemlerini, gizlilik anlaşması çerçevesinde tez ve/veya araştırma konuları olarak Enstitüye önermeyi,

 • Lisansüstü program, yeni dersler ve programlar ile görüş ve önerilerini Enstitüye iletmeyi beyan etmektedir.0_09950

0_09951