Grup Üyeleri

Sermin Onaygil, Prof. Dr.
Stephen Lechtenböhmer, Dr.
Ebru Acuner Türet, Dr. Öğr. Ü.
Sascha Samadi
Antoine DurandTemel Araştırma Konuları

Enerji dengesi – Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji için optimal sistem çözümleri
Enerji senaryoları, enerji verilerinin izleme ve değerlendirme yöntemleri
Enerji ekonomisi, fayda-maliyet analizleri
Enerji verimliliği (üretim, dağıtım, son tüketici)
Enerji üretim-tüketim aşamalarındaki karbon salınımlarıEP&M'nin Amacı

Gerçekleştirilecek yatırım ve seçilecek teknolojilerde yol gösterici olacak şekilde veri analizleri, izleme – değerlendirme yöntemleri, senaryo yaklaşımları ile enerji arz-talep-tüketim dengelerinin modellenmesi amaçlanmaktadır.

Yürütülmekte olan “Türkiye ve Almanya için Enerji-Ekonomi-Çevre modelleri ile Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji stratejilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi” başlıklı projede, talep tarafı modelleme yaklaşımı kullanılarak Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji stratejilerini içeren ortak senaryo analizleri ile Türkiye için modelleme çalışması gerçekleştirilecek ve ülkeler arası farklılıklar gözetilerek Türkiye Almanya ile karşılaştırılacaktır.