Sürdürülebilir Enerji Yönetimi ve Senaryo Modellemesi, Yaz Okulu, İTÜ Enerji Enstitüsü & Wuppertal Institute, İTÜ Enerji Enstitüsü, Temmuz 2011

Son Güncelleme: 01.04.2014