Grup Üyeleri

Burak Barutçu, Dr. Öğr. Ü.
Fatih Öztürk, Doç. Dr.
Sevan Karabetoğlu, Dr. Öğr. Ü.Temel Araştırma Konuları

Isı Pompaları
Termoelektrik enerji dönüşüm sistemleri ,
Akülerin teorik ve deneysel karakterizasyonu
Kriyojenik enerji depolama ve enerji üretim sistemleri,NET-RG'ın Amacı

Yeni Enerji Teknolojileri Araştırma Grubu (NET-RG); enerjinin bir formdan diğerine dönüştürülmesi ve depolanması süreçlerinde kullanılan yerleşik teknolojilerin yerini alabilecek ve çeşitli üstünlükleri barındıran alternatif teknolojilerin geliştirilmesini hedeflemektedir. NET-RG; yeni teknolojik ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede NET-RG; ısı pompaları, termoelektrik sistemler ve aküler üzerine teorik ve deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca bu konularda sektörle ortak çalışmaları da gerçekleştirmektedir.