Enerji Verimliliği ve Aydınlatma Tekniği Laboratuvarı, özellikle son kullanıcı noktalarında gerekli olan etüt veenerji_verimliligi_1 ölçümlerin yapılması ile enerji verimliliğinin ve enerji kalitesinin belirlenmesi konusunda hizmet vermektedir.

Laboratuvar bünyesindeki aydınlatma tekniği ölçüm cihazları kullanılarak, iç ve dış aydınlatma tesisatlarının kalite kriterlerinin belirlenmesine yönelik saha ölçümleri ile enerji verimliliği ve performans değerlendirmeleri yapılmaktadır.Yapılan Çalışmalar

Endüstri ve binalar için enerji etüt çalışmaları
Elektrik enerji kalitesi ölçümleri
Elektrikli cihazların verimlilik ve performans ölçümleri
Ulusal ve uluslararası standartlar ve öneriler çerçevesinde iç vedış aydınlatma tesisatlarının kalite kriterlerinin ölçümü, raporlanması ve öneriler geliştirilmesi
Ulusal ve uluslararası standartlar ve öneriler çerçevesinde yol ve tünel aydınlatma tesisatlarının kalite kriterlerinin ölçümü, raporlanması ve öneriler geliştirilmesiLaboratuvar Ekipmanları

Elektriksel Ölçüm Aletleri ve Donanımlarıenerji_verimliligi_2
Varyak - 3 kVA  
Saf Sinus Kaynağı
DC Güç Kaynakları
3 Fazlı Güç Analizörü
Çok Fonksiyonlu Multimetreler
Enerji Analizörleri
Elektronik Enerji Sayaçları

Isıl ve Mekanik Ölçüm Aletleri ve Donanımları
Termal Kamera
Sıcaklık ve Nem Ölçüm Cihazları
Manometreler
Anemometreler
Çok Fonksiyonlu El Tipi Ölçüm Cihazları

enerji_verimliligi_3 Aydınlatma Tekniği Ölçüm Aletleri ve Kontrol Sistemleri
Parıltı Ölçer
Lüksmetreler
Chromameter
Veri Toplayıcı Sistemler

 

Laboratuvar Çalışanları

Unvanı, Adı-SoyadıGöreviE-mail / Telefon
Prof. Dr. Sermin OnaygilLaboratuvar Sorumlusuonaygil@itu.edu.tr / 0212 285 3946
Araş. Gör. Dr. Emre ErkinLaboratuvar Asistanıerkinem@itu.edu.tr / 0212 285 3879