Çevresel radyasyon ve radyasyon kirliliğinin çevreye etkisinin incelenmesi insan sağlığı için önemlidir. Radyoizotop kullanımı ile çevresel radyasyonun etkileri gözlemlenebilir, malzemelerdeki radyasyon seviyesi belirlenebilir. Çeşitli malzemelerin özelliklerinin belirlenmesi ve malzemelerin radyasyon karşısında davranışları ve özelliklerindeki radyasyon kaynaklı değişimler çeşitli radyoizotoplar kullanılarak saptanabilir. Gözenekli ortamların en önemli özelliği olan gözeneklilik, özellikle de yerel gözeneklilik gama ışını teknikleri kullanılarak saptanabilir, böylece ortamın akış özelliği de bulunmuş olur. Radyasyon uygulamaları-B laboratuvarında bunların yanısıra yine insan sağlığı için önemli bir konu olan radyasyon zırhlaması, çeşitli malzemeler ve çeşitli radyasyon kaynakları kullanılarak incelenmektedir.Çalışmalar

Çevre Araştırmaları, Hava - Su - Toprak Kirliliği Belirlenmesi
Çeşitli Bitki Örneklerinin İncelenmesi
Radyoaktivite Seviyesi Belirlenmesi
Malzemelerin Radyasyon Karşısındaki Davranışları
Gözenekli Malzemelerin Özelliklerinin Gama-ışınları Kullanımı ile Belirlenmesi
Çeşitli Malzemelerin Zırhlama Özelliklerinin BelirlenmesiAraştırma Olanakları ve Ekipmanlar

Spektrofotometre, Perkin Elmer Lambda 9 UV/VIS/NIR
Etüv
Pinhole Algılayıcı
Isıtıcı
NaI(Tl) Sintilasyon Algılayıcı
Yüksek voltaj kaynağı, Tennelec TC 952A
Sayıcı-zamanlayıcı
Yükseltici
Saf su düzeneği
Isıtıcı, karıştırıcı
Ultrasonik temizleyici
Radyasyon Alan Sayacı
Alfa Spectrometre
Beta Algılayıcı
Güç kaynağı
Digimatic Mikrometre
Çok Kanallı Analizör, ORTEC Model 802
T80 UV-Vis Spektrofotometre (UVWIN 5.0 Software ile)
Beta Algılayıcı Kabı


  • ralb4
  • ralb3
  • ralb2
  • ralb1

Laboratuvar Çalışanları

Unvanı, Adı-SoyadıGöreviE-mail / Telefon
Prof. Dr. İskender A. ReyhancanLaboratuvar Sorumlusuiareyhancan@itu.edu.tr / 0212 285 3884
Araş. Gör. Onur ErbayLaboratuvar Asistanıerbayo@itu.edu.tr / 0212 285 7393