Yapılan Çalışmalaryeni_enerji

Rüzgar – güneş – hidrojen hibrit enerji sistemlerinin analiz ve optimizasyonu
“Photo-Voltaic Power Systems” ve “Doğrudan Enerji Dönüşümü” derslerinde teknolojik uygulamalar
Yeni enerji teknolojileri ile ilgili ArGe çalışmalarıAraştırma Olanakları ve Ekipmanlar

Rüzgar Türbini RT-1: 1.8 kW, on-grid
Foto-Voltaik Enerji Üretim Sistemi-1: 1.5 kW, Mono-kristal Si
PEM Yakıt Pili 1.2 kW
Tübüler Jel Akü Grubu 24 kWh
Metal Hidrit H2 Deposu, 900 standart litre
Tam Sinüs İnvertör 24 V DC – 220 V AC
Foto-Voltaik hücreler ve modüller (çeşitli güç ve boyutlarda)
Multimetre, Osiloskop vs.