NAA yöntemi çevresel kontrol ve izlemede, çevresel örneklerin analizinde, kimya ve malzeme bilimi,notron_aktivasyon_1 arkeoloji, tıp, biyoloji, gıda analizi, adli bilimler, tarih, antropoloji, jeoloji ve jeokimya, endüstri, referans malzemeler ve kalite kontrol analizi gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Örnek içinde bulunan kararlı atomların çekirdeklerinin nötronlarla ışınlanması sonucunda elde edilen radyoaktif izotopların yaydığı karakteristik gama ışınlarının yüksek çözünürlüklü detektörlerle sayılması esasına dayanmaktadır. Sayılan gama ışınları ile elde edilen gama spektrumlarının analizi sonucunda örnek içindeki elementlerin analizi yapılır. Aynı anda birçok elementin (30-40 element) ppm altında belirlenmesine imkân veren bir analiz yöntemidir. Uygun koşullarda element belirlemedeki belirsizlik %0.01 mertebesindedir.

Nötron aktivasyon analizi laboratuarında; toprak, sediment, kayaç, metal ve mineral örneklerinde Ba, Br, Eu, Sb, Tb, U elementlerinin yanı sıra Ce, Co, Cr, Cs, Fe, La, Na, Rb, Sc, Th elementleri yüksek duyarlılıkla tayin edilebilmektedir.Çalışmalar

Laboratuarımız uluslararası akreditasyona yönelik çalışmalar olarak WEPAL (Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories) tarafından organize edilen “Proficiency Test”lerine 2011/4, 2012/1, 2013/1, 2015/1 ve 2015/2 dönemlerinde katılmıştır. Bu çalışma ile NAA laboratuvarı akredite olma yolunda ilerlemektedir.


naal_foto

Laboratuvar Olanakları ve Ekipmanlar

Kurşun zırh içinde Canberra Yüksek Saflıklı Germanyum (HpGe) n-tipi koaksiyel detektör

  • Bağıl verim (relative efficiency): %40
  • Çözünürlük: 1,33 MeV de FWHM 2,1 keV

Canberra Eagle Dijital Spektrometre
Genie 2000 Spektrum Analiz Programı
Etüv
Hassas terazi
Glove box

Laboratuvar Çalışanları

Unvanı, Adı-SoyadıGöreviE-mail / Telefon
Prof. Dr. İskender A. ReyhancanLaboratuvar Sorumlusuiareyhancan@itu.edu.tr / 0212 285 3884
Prof. Dr. Sema Akyıl ErentürkLaboratuvar Sorumlusuerenturk@itu.edu.tr / 0212 285 3938
Araş. Gör. Onur ErbayLaboratuvar Asistanıerbayo@itu.edu.tr / 0212 285 7393