Düşük Seviyeli Radyoaktivite Ölçümleri Laboratuarı (DSROL) gama radyoaktivitesi ölçümleri ile eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur. Düşük seviyeli gama radyasyonu ölçüm sistemlerinde malzemelerdeki radyonüklidlerin radyoaktiviteleri belirlenir.Çalışmalar

Çevresel örneklerde (kayaç, toprak, sediment, vb.), endüstriyel ürünlerde (metal, plastik, vb.) bitkilerde, yiyeceklerde (konserve, salça, çay vb.), biyolojik örneklerde, hava ve su gibi malzemelerdeki doğal ve/veya yapay radyoaktivite miktarlarının nitel ve nicel olarak belirlenmesi,
137Cs, 210Pb ve 7Be radyoizotoplarının ölçümleri ile toprak erozyonu, sedimentasyon süreçlerinin incelenmesi, iklim değişimi, kuraklık, göl, deniz, taşkın araştırmaları, kıyı alanlarında ekosistem modellemeleri,
Çevresel radyoaktif kirliliğin biyoindikatör ve biyomonitörlerle izlenmesi,
Radyasyon ile ilgili çeşitli çevre sorunlarının incelenmesi,
İthal ve ihraç edilen malzemeler için radyoaktivite analizi hizmeti ya da talep doğrultusunda radyasyon belgesi verilmesi.Laboratuar Donanım ve Yazılımları

Taze hava giriş çıkışının da sağlandığı hava şartlandırma sistemi, tozsuz ortam ve kesintisiz güç kaynağından oluşan çevre koşullarındaki laboratuarda, aşağıdaki donanımlar yer almaktadır:
Yüksek saflıklı Germanyum detektörü (HpGe)(ORTEC Model GMX 45P4-PLB-S GAMMA-X HPGe Coaxial Detector)
Detektör kurşun zırhı (ORTEC Model HPLBS1F Lead Shield For CFG-PV4)
Dijital spektrometre (ORTEC Model DSPEC-JR-2,0-NEGGE, DSPEC JR 2,0 with MAESTRO-32)
Yüksek-Çözünürlüklü Gamma-Işın Ölçümlemeleri, Analizleri ve Raporlamaları için yazılım (ORTEC Model A66-B32 GAMMA VISION-32 Gamma- Ray HPGe Spectral Analyzer)


  • dsrol5
  • dsrol4
  • dsrol3
  • dsrol2
  • dsrol1

Laboratuvar Çalışanları

Unvanı, Adı-SoyadıGöreviE-mail / Telefon
Prof. Dr. İskender A. ReyhancanLaboratuvar Sorumlusuiareyhancan@itu.edu.tr / 0212 285 3884
Araş. Gör. Onur ErbayLaboratuvar Asistanıerbayo@itu.edu.tr / 0212 285 7393